Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

Monika Beňová: Ženská práca nesmie byť z hľadiska výšky miezd vnímaná ako menejcenná

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude opätovne venovaný aj potrebe odstraňovania pretrvávajúcich rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

V súčasnosti platná legislatíva na Slovensku, podobne ako v iných členských štátoch Európskej únie, niekoľko rokov zakotvuje prostredníctvom zákonníka práce rovnakú mzdu za rovnakú prácu pre ženy aj mužov. „Napriek tomu môžeme len zopakovať, že rozdiely v odmeňovaní žien a mužov u nás zostávajú výrazné. V priemere na úrovni približne 19 percent, čo je asi o 3 percentá viac ako je priemer celej Európskej únie,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Výrazná časť tohto rozdielu je spôsobená aj sektormi, v ktorých muži a ženy pracujú. Ženy pôsobia vo väčšej miere vo verejnom sektore, napríklad v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré sú zvyčajne platené horšie v porovnaní napríklad s technickými odbormi v súkromnom sektore kde prevládajú muži. Tí sú zároveň v omnoho väčšej miere zastúpení v riadiacich pozíciách. „Ak si však porovnáme rozdiely v zárobkoch žien a mužov na rovnakých pracovných miestach, stále sa dostaneme na hranicu približne 10 percent, čo nemožno nijakým spôsobom obhájiť,“ zdôraznila europoslankyňa.

Viac..  Maďarsko porušuje podľa europoslancov zásady právneho štátu. Požadujú preto sankcie a zastavenie platieb

Vyrovnávanie platových rozdielov nám preto neprinesú nové pravidlá, ale najmä dôsledné dodržiavanie už existujúcich a rovnako aj zmena prístupu. „Posilňovanie rovnosti má zmysel pre všetkých, ženská práca už nesmie byť naďalej vnímaná ako menejcenná,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

vlajka

Európskym hlavným mestom kultúry 2026 chce byť aj Trnava

TRNAVA – Trnava sa zaradí medzi slovenské mestá, ktoré sa budú uchádzať o titul Európske …