Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

Monika Beňová: Ženská práca nesmie byť z hľadiska výšky miezd vnímaná ako menejcenná

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude opätovne venovaný aj potrebe odstraňovania pretrvávajúcich rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

V súčasnosti platná legislatíva na Slovensku, podobne ako v iných členských štátoch Európskej únie, niekoľko rokov zakotvuje prostredníctvom zákonníka práce rovnakú mzdu za rovnakú prácu pre ženy aj mužov. „Napriek tomu môžeme len zopakovať, že rozdiely v odmeňovaní žien a mužov u nás zostávajú výrazné. V priemere na úrovni približne 19 percent, čo je asi o 3 percentá viac ako je priemer celej Európskej únie,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Výrazná časť tohto rozdielu je spôsobená aj sektormi, v ktorých muži a ženy pracujú. Ženy pôsobia vo väčšej miere vo verejnom sektore, napríklad v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré sú zvyčajne platené horšie v porovnaní napríklad s technickými odbormi v súkromnom sektore kde prevládajú muži. Tí sú zároveň v omnoho väčšej miere zastúpení v riadiacich pozíciách. „Ak si však porovnáme rozdiely v zárobkoch žien a mužov na rovnakých pracovných miestach, stále sa dostaneme na hranicu približne 10 percent, čo nemožno nijakým spôsobom obhájiť,“ zdôraznila europoslankyňa.

Viac..  EP: Navýšenie prostriedkov a flexibilnejšia pomoc pre najodkázanejšie osoby

Vyrovnávanie platových rozdielov nám preto neprinesú nové pravidlá, ale najmä dôsledné dodržiavanie už existujúcich a rovnako aj zmena prístupu. „Posilňovanie rovnosti má zmysel pre všetkých, ženská práca už nesmie byť naďalej vnímaná ako menejcenná,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

EP: Navýšenie prostriedkov a flexibilnejšia pomoc pre najodkázanejšie osoby

Európsky parlament vo štvrtok schválil uvoľnenie dodatočných prostriedkov na potraviny a základné potreby pre najodkázanejšie …