Jourova, Didier
Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová a komisár pre spravodlivosť Didier Reynders. PHOTO: © European Union.

Nové pravidlá EÚ na posilnenie ochrany spotrebiteľov nadobúdajú účinnosť

Komisia víta nadobudnutie účinnosti nových pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa ako súčasť Novej dohody pre spotrebiteľov. Ich cieľom je zlepšiť presadzovanie a modernizovanie súčasných pravidiel v súlade s vývojom v digitálnej oblasti.

Pri tejto príležitosti podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla: Nové pravidlá posilnia ochranu spotrebiteľov v digitálnom svete, ktorú si oprávnene zaslúžia. EÚ tiež ODMIETA výrobky, ktoré sa predávajú ako identické v iných členských štátoch, i keď tomu tak zjavne nie je. Tieto nové pravidlá však neochránia spotrebiteľov pred nečestnými obchodníkmi či internetovými podvodníkmi, pokiaľ sa riadne neuplatnia v praxi. Dôrazne vyzývam všetky členské štáty, aby zabezpečili bezodkladné zavedenie nových pravidiel.” 

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders dodal: „Dnes obchodníkov jasne upozorňujeme, aby pravidlá dodržiavali a neobchádzali ich. Pri rozsiahlom porušení spotrebiteľských pravidiel EÚ môže byť spoločnosti udelená pokuta vo výške najmenej 4 % ročného obratu. Bude to dostatočne odstrašujúca a účinná sankcia, ktorá zabráni nečestným obchodníkom podvádzať. Vítam tieto nové právne predpisy, pretože stanovujú skutočné európske normy v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

Nové pravidlá okrem iného zabezpečia väčšiu transparentnosť online trhov: ujasní sa, či výrobky predáva obchodník alebo súkromná osoba a predloženie falošných recenzií či potvrdení bude zakázané. Okrem toho predajcovia nebudú môcť propagovať falošné zníženia cien a na stránkach, ktoré porovnávajú ceny, budú musieť uviesť kritéria porovnania pre spotrebiteľov.

Nové pravidlá posilnia aj práva spotrebiteľov: zabezpečením odškodnenia obetiam nekalých obchodných praktík a ukladaním sankcií v prípade „hromadnej škody” postihujúcej spotrebiteľov v rámci celej EÚ. Členské štáty majú teraz dva roky na to, aby smernicu transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečili spotrebiteľom EÚ silnejšie ochranné opatrenia. Viac informácií o nových spotrebiteľských pravidlách nájdete tu.

Viac..  Univerzálna nabíjačka: Parlamentom požadovaný a dlho očakávaný návrh

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel: Cenový skok energií a protiopatrenia dominujú

Zo zapadajúcim slnkom v pozadí Vás pozdravujem z mojej bruselskej kancelárie, kde sme celý deň …