sliepka
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Na Slovensku sa opäť objavila vtáčia chrípka

Na území Slovenskej republiky sme v chove hydiny, po takmer troch rokoch, diagnostikovali vtáčiu chrípku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyzýva chovateľov k obozretnosti a upozorňuje ich na zavedenie preventívnych opatrení. Nákaza bola diagnostikovaná v drobnochove hydiny v obci Zbehy, okres Nitra. Chovu, v ktorom sa vtáčia chrípka vyskytne, budú nariadené veterinárne opatrenia na usmrtenie a zneškodnenie všetkej hydiny.

Rovnako, ako tomu bolo v prípade afrického moru ošípaných, aj vtáčia chrípka bola znova diagnostikovaná u drobnochovateľa. Je preto nevyhnutné, aby chovatelia zaviedli preventívne opatrenia a boli v týchto dňoch mimoriadne obozretní. Najväčšie riziko je však tam, kde domáca hydina môže prísť do kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom. Vzhľadom na ročné obdobie a klimatické zmeny, je riziko prenosu vtáčej chrípky najvyššie z iných krajín, prostredníctvom sťahovavých vtákov,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS).

Nákaza vtáčej chrípky bola minulý týždeň diagnostikovaná u drobnochovateľa hydiny. Chovateľovi v obci Zbehy, okres Nitra, uhynuli 3 kusy kury domácej. Výskyt vtáčej chrípky bol v chove hydiny na území Slovenskej republiky naposledy zaznamenaný v období decembra 2016, až marca 2017, kedy bolo na Slovensku identifikovaných celkom 11 ohnísk nákazy u drobnochovateľov a chovateľov vtákov chovaných v zajatí a 58 pozitívnych prípadov u voľne žijúceho vtáctva. Výskyt u voľne žijúceho vtáctva bol zaznamenaný aj v marci 2018. Ide o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku.

„Veľké chovy máme denne pod kontrolou, preventívne opatrenia v hospodárskych chovoch sú na skvelej úrovní. Ak by sa však nákaza vyskytla v chove hydiny, v zmysle platných predpisov je nevyhnutné nariadiť usmrtenie všetkej hydiny v chove. Uhynutá alebo usmrtená hydina a všetky vajcia, musia byť zneškodnené tak, aby sa znížilo riziko šírenia choroby na minimum,“ zdôraznil Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Viac..  Riadiaci výbor Energetickej platformy EÚ prvýkrát riešil spoločné nákupy plynu

Slovenský republika aktuálne postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcemu aktuálnej európskej a slovenskej legislatíve. V rámci plánu sa vykonáva epizootologické šetrenie a nariaďuje preventívne opatrenia. Veterinárna správa v Nitre nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska.

Agrorezort vyzýva chovateľov, aby boli mimoriadne obozretní. Je mimoriadne dôležité zabrániť kontaktu voľne žijúcich vtákov s chovanou hydinou. Novo nakúpenú hydinu je potrebné umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované. Hydinu treba kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu.

Mimoriadne dôležité je bezodkladné oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej správy, akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny, či zákaz chovu hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach. U ľudí je dôležité pri nájdení uhynutých vtákov, pričom upozorňujeme, že môže ísť o voľne žijúce vtáctvo, nedotýkať sa kadáveru, správne používať osobné ochranné pomôcky a dodržiavať hygienické návyky.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Najpozitívnejší vplyv na rozvoj Slovenska mali podľa Slovákov vstup do EÚ a NATO a prijatie eura

Najpozitívnejší vplyv na rozvoj samostatného Slovenska mali podľa Slovákov vstup do Európskej únie (EÚ) a …

Consent choices