brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europoslanci majú obavy o práva občanov EÚ po brexite

Európsky parlament budú pred konečným hlasovaním o dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ zaujímať záruky týkajúce sa ochrany práv občanov.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v stredu pomerom hlasov 610 (za): 29 (proti): 68 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Poslanci zdôraznili, že ich súhlas s dohodou o brexite bude závisieť od získaných skúseností a záruk, ktoré súvisia s ochranou práv občanov. Parlament znepokojuje najmä na podávaní žiadostí založená britská pobytová schéma pre občanov EÚ (tzv. EU Settlement Scheme), absencia fyzického dokladu pre úspešných žiadateľov a dostupnosť súvisiacich služieb.

Uznesenie kritizuje aj štruktúru a mieru autonómnosti takzvaného nezávislého orgánu Spojeného kráľovstva zodpovedného za prijímanie sťažností občanov EÚ a ich následné prešetrenie, ktorého zriadenie predpokladá dohoda o brexite. Poslanci by v tejto súvislosti privítali vytvorenie spoločných kontrolných štruktúr Európskeho parlamentu a Parlamentu Spojeného kráľovstva.

Schválený text vyzýva na zintenzívnenie informačných kampaní, ktoré by mali pripraviť občanov na brexit. Poslanci tiež vyzvali vlády dvadsiatich siedmich členských štátov EÚ, aby prijali konzistentné a veľkorysé opatrenia v oblasti práv britských občanov s pobytom na ich území a poskytli im tak právnu istotu.

Rozprava

Parlamentné uznesenie nadviazalo na utorkovú plenárnu rozpravu, v rámci ktorej sa poslanci zaoberali najmä budúcnosťou voľného pohybu osôb a minimalizáciou negatívnych dopadov brexitu na občanov.

Rozpravu odštartovala v mene Rady (ministrov) EÚ štátna tajomníčka chorvátskeho Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Nikolina Brnjac a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Po rozprave poslancov sa k daným otázkam vyjadril aj hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier a opäť v mene Rady EÚ Nikolina Brnjac.

Viac..  Michal Šimečka: Krízy nám ukazujú, že v Európskej únii sme silnejší

Súvislosti

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie podlieha na základe článku 50 Zmluvy o EÚ schváleniu Európskym parlamentom – na jej vstup do platnosti je potrebná jednoduchá väčšina odovzdaných hlasov poslancov. Európsky parlament bude o Dohode o vystúpení hlasovať až po ukončení procesu jej ratifikácie v Spojenom kráľovstve.

Druhá časť dohody o brexite je zameraná na ochranu práv občanov Európskej únie s pobytom v Spojenom kráľovstve a britských občanov pobývajúcich na území EÚ, ako aj ich rodinných príslušníkov. Na základe jej ustanovení by im mali byť ponechané práva v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ, a doživotne garantované práva občanov ako také.

Relevantné administratívne postupy by podľa druhej časti dohody o brexite mali byť transparentné, čo najjednoduchšie a efektívne. Na uplatňovanie týchto ustanovení by mal dohliadať nezávislý orgán, ktorého právomoci by boli rovnocenné s právomocami Európskej komisie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …