rudolf
Ján Rudolf, odborník na eurofondy.

Ján Rudolf: Eurofondy nech sú nárokovateľné!

„Našim cieľom je potlačiť korupciu a klientelizmus a efektívne využiť každé euro z Bruselu“ – tak znie prvá veta z 1144 konkrétnych riešení strany SaS v kapitole, ktorá sa venuje eurofondom. Tie sa dnes rozkrádajú, sú plné byrokracie, zneužívania a podvodov. Toto nie je len názor väčšiny obyvateľov Slovenska, ale potvrdzujú to vo výročných správach aj Policajný zbor alebo SIS. Rozhodovanie o tom, ktorý projekt bude podporený, nezáleží od kvality projektu a potrieb regiónu, ale od rozhodnutia na ministerstvách. A to je dôvod, že v eurofondoch existuje klientelizmus a korupcia. Dá sa to zmeniť? Odstaviť skorumpovaných politikov a úradníkov a dosiahnuť v čerpaní eurofondov transparentnosť?  Možno si povzdychnete a poviete, že sa to nedá, že je to len ilúzia. Asi máte pravdu. Úplne to asi nedokážeme. Ale vieme veľmi výrazne a radikálne korupciu a klientelizmus eliminovať. Naším riešením je tzv. nárokovateľnosť.

Nárokovateľnosť je princíp poskytujúci žiadateľovi z verejného sektora istotu, že po splnení všetkých stanovených podmienok vo výzve, bude jeho projekt automaticky podporený. Týmto sa odstráni subjektívne rozhodovanie hodnotiteľa a vo veľkej miere eliminuje korupčné a klientelistické správanie, pretože obce, resp. verejný sektor nebude musieť súťažiť a hľadať politickú, či inú podporu pre svoje projekty. Už nebude musieť starosta či primátor hľadať kontakty na ministerstvách, ale bude sa môcť plne sústrediť na kvalitu projektu a hlavne na splnenie podmienok. Potom bude mať istotu, že peniaze dostane, nech bude mať akúkoľvek politickú farbu. V eurofondoch sa nemá súťažiť, ale štát má napĺňať svoje zámery v jednotlivých oblastiach rozvoja regiónov.

Základným východiskom na uplatnenie tohto princípu je vytvorenie kvalitných stratégií pre jednotlivé sektory/odvetvia, na ktorých podporu sa plánujú využiť eurofondy. Toto je aj požiadavka Európskej komisie. Súčasťou stratégií by mal byť aj zoznam konkrétnych prioritných projektov, ktoré je potrebné zrealizovať na dosiahnutie cieľov stratégie. Príslušné subjekty ako nositelia daných projektov budú vopred vedieť, že dostanú podporu za podmienky splnenia vopred jasne stanovených podmienok na  poskytnutie pomoci, ktoré sa definujú vo vyhlásených výzvach, resp. základné podmienky možno definovať ešte pred vyhlásením výzvy, napr. v rámci harmonogramu výziev alebo v „informačných listoch“ o jednotlivých výzvach.

Samozrejme, že nárokovateľnosť si nájde svojich kritikov, ktorí nájdu sto dôvodov, prečo sa tento princíp nedá uplatniť. Predpokladám, resp. som si istý, že to nebudú odborníci, ale politici, ktorým súčasný stav vyhovuje. Ak ale chceme negatívne javy v eurofondoch odstrániť, nemáme inú šancu, len začať uplatnovať tento princíp. Jeho prednosťou nie je len obmedzenie korupčného správania, ale aj výrazne zrýchlenie čerpania. Toto je naša úloha a výzva pre nové programové obdobie 2021-2027.

Viac..  Miriam Lexmann o vojne na Ukrajine: Je neakceptovateľné, aby sa hlad používal ako geopolitická zbraň. VIDEO

O Ján Rudolf

Ján Rudolf
Ján Rudolf je expert strany SaS na eurofondy. Od vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sa venuje problematike čerpania eurofondov na Slovensku. Vyštudoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor diplomacia a medzinárodné vzťahy. Neskôr úspešne ukončil aj doktorandské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení školy pracoval ako projektový manažér na Mestskom úrade v Galante, kde získal prvé skúsenosti s projektami ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Mesto Galanta využilo medzi prvými mestami na Slovensku nastávajúce možnosti a predložilo viacero projektov, ktoré boli spolufinancované z eurofondov. V roku 2006 viedol Ján Rudolf ako generálny riaditeľ na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja za Slovenskú republiku negociácie s predstaviteľmi Európskej komisie v Bruseli o pridelení finančných prostriedkov z fondov Európskej únie pre Slovensko na programové obdobie 2007 – 2013. Pre nesúhlas s tzv. nástenkovým tendrom bol prinútený odísť z ministerstva. Neskôr v tejto najväčšej eurofondovej kauze svedčil na súde v pozícii kľúčového svedka.

Odporúčame pozrieť

pocitac

Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov podporí MIRRI SR aj z eurofondov

Schopnosť využívať užitočné mobilné aplikácie, bezchybné ovládanie asistenčných pomôcok, či školenia rešpektujúce hendikep sú pre …