cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Eurobarometer: O právach cestujúcich v EÚ vie iba 43% občanov Únie

Európska komisia zverejnila výsledky prieskumu Eurobarometer o právach cestujúcich v Európskej únii (EÚ). Podľa prieskumu vie o zavedení práv pre cestujúcich Európskou úniou 43 % občanov Únie, ktorí v predchádzajúcich 12 mesiacoch cestovali lietadlom, diaľkovým vlakom, diaľkovým autobusom, loďou alebo trajektom (ďalej len „cestujúci“).

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová v tejto súvislosti uviedla: „Európska únia je jediným miestom na svete, kde sú občania chránení kompletným súborom práv cestujúcich. Je však potrebné, aby boli tieto práva ľahšie pochopiteľné a lepšie dodržiavané a aby o nich vedelo čoraz viac ľudí. Naše pravidlá by mali zároveň poskytovať väčšiu právnu istotu tak cestujúcim, ako aj samotnému odvetviu. Preto Komisia navrhla modernizáciu práv cestujúcich v leteckej a železničnej doprave. V tejto chvíli potrebujeme, aby sa Rada a Európsky parlament na týchto právach rýchlo dohodli a zabezpečili tak účinnú ochranu cestujúcich v EÚ.“

Práva cestujúcich sú vymedzené na úrovni EÚ. Uplatňované sú dopravnými spoločnosťami a kontrolované vnútroštátnymi orgánmi. Vzhľadom na rozdiely vo vnútroštátnych postupoch môže byť pre cestujúcich ťažké získať jasný obraz o tom, čo robiť a na koho sa obrátiť, najmä vtedy, ak často cestujú z jedného štátu EÚ do druhého.

Komisia už predtým zintenzívnila úsilie o zlepšenie zrozumiteľnosti pravidiel a zvýšenie úrovne informovanosti o právach cestujúcich. Urobila tak formou legislatívnych návrhov týkajúcich sa práv cestujúcich v leteckej a železničnej doprave, ale aj vypracovaním usmernení a pravidelným informovaním o právnych predpisoch platných v jednotlivých krajinách. Komisia okrem toho spustila kampaň na zvýšenie informovanosti.

Ďalšie výsledky prieskumu:

  • 32 % všetkých respondentov (vrátane tých, ktorí počas posledných 12 mesiacov necestovali jedným z uvedených dopravných prostriedkov) vie, že v EÚ existujú práva cestujúcich v leteckej, železničnej, autokarovej doprave alebo v doprave loďou či trajektom. Iba 14 % však vie o právach, ktoré platia konkrétne v leteckej, 8 % v železničnej, 5 % v autokarovej doprave a 3 % v doprave loďou či trajektom. Viac informácií o právach cestujúcich majú skôr respondenti, ktorí cestovali aspoň jedným z týchto dopravných prostriedkov (43 % oproti 32 %), hoci toto číslo naďalej zostáva pod úrovňou 50 %.
  • Percentuálny podiel cestujúcich, ktorí sa cítia byť dobre informovaní o svojich právach dopravnými spoločnosťami skôr, ako využijú jeden zo spôsobov dopravy, kolíše: kým medzi cestujúcimi v leteckej doprave dosahuje 40 %, u cestujúcich loďou alebo trajektom je to 29 %, u cestujúcich v železničnej doprave 26 % a cestujúcich diaľkovými autobusmi rovnako 26 %. Percentuálne hodnoty sú ešte nižšie v prípade informácií získaných počas cesty a po nej.
  • Respondenti, ktorí sa stretli s problémami v leteckej doprave, sa sťažujú viac ako tí, ktorí použijú iný spôsob dopravy: 37 % cestujúcich v leteckej doprave v porovnaní s 26 % cestujúcich v autokarovej doprave, s 24 % cestujúcich v železničnej doprave a 18 % cestujúcich loďou alebo trajektom. Za všetky druhy dopravy spolu je to 26 %. U respondentov, ktorí zažili problémy s cestovaním, no oficiálnu sťažnosť nepodali (72 %), bol najpravdepodobnejší dôvod na nepodanie žiadosti pocit, že by to bolo zbytočné (45 %) a dôvod, že išlo o zanedbateľnú sumu peňazí (25 %).
  • 53 % z opýtaných, ktorí sa v posledných 12 mesiacoch stretli s problémami v leteckej doprave, uviedlo, že im letecké spoločnosti poskytli nejakú formu pomoci (buď jedlo a nápoje, alebo alternatívny let, vrátenie peňazí, finančnú kompenzáciu, ubytovanie atď.), a to bez ohľadu na to, či podali sťažnosť alebo nie. Ponúknutú pomoc dopravných spoločností pri problémoch s cestovaním uviedlo 43 % cestujúcich železničnou dopravou a 38 % cestujúcich diaľkovým autobusom, loďou alebo trajektom.
  • 55 % respondentov, ktorí sa u dopravcov sťažovali na problémy pri cestovaní, uviedlo, že boli spokojní so spôsobom, akým sa ich sťažnosť riešila, no len 37 % z tých, ktorí zažili problémy počas cesty, vyjadrilo spokojnosť s tým, ako ich dopravca informoval o postupoch vybavovania sťažností.
  • Veľká väčšina (81 %) tých, ktorí v istom momente požiadali o pomoc pre osobu so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou (celkom 8 % respondentov), vyjadrila spokojnosť s reakciou dopravcu. Menej (60 %) bolo spokojných s využitím viac ako jedného spôsobu dopravy.
Viac..  EUROBAROMETER: Európania schvaľujú reakciu EÚ na vojnu na Ukrajine

Ďalšie kroky

Výsledky prieskumu sa premietnu do dvoch prebiehajúcich legislatívnych postupov týkajúcich sa práv cestujúcich v železničnej a leteckej doprave, ako aj do hodnotení práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, práv cestujúcich v lodnej a trajektovej doprave a práv cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave. V tejto súvislosti sa zváži aj dostupnosť tzv. multimodálnej dopravy pre týchto, ale aj iných cestujúcich.

Kontext

Prieskum sa uskutočnil v období od 19. februára do 4. marca 2019 a pozostával z rozhovorov s 27 973 občanmi EÚ.

Právne predpisy EÚ, ktoré slúžia na ochranu práv cestujúcich a zabezpečujú, aby tieto práva nezanikli v spleti vnútroštátnych predpisov, platia pre všetky druhy dopravy. Ide o svetový unikát, keďže na žiadnom inom kontinente nie je poskytovaná ochrana cestujúcich vo všetkých druhoch dopravných prostriedkov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

mladi ludia

Eurobarometer o Európskom roku mládeže: mladí Európania sa angažujú čoraz viac

Komisia uverejnila svoj bleskový prieskum Eurobarometra o mládeži a demokracii, ktorý sa uskutočnil od 22. februára do …