brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada prijala rozhodnutie o uzavretí dohody o vystúpení Veľkej Británie z EÚ

Rada prijala písomným postupom rozhodnutie o uzavretí dohody o vystúpení v mene EÚ. Nadväzuje tým na súhlasné hlasovanie Európskeho parlamentu z 29. januára a na podpísanie dohody o vystúpení zo strany EÚ a Spojeného kráľovstva 24. januára.

Dohoda o vystúpení nadobudne platnosť v momente vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, čiže 31. januára 2020 o polnoci SEČ. Od toho okamihu Spojené kráľovstvo už nebude členským štátom EÚ a bude sa považovať za tretiu krajinu.

Dohodou o vystúpení sa zabezpečuje riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie. Táto dohoda sa vzťahuje na práva občanov, finančné vyrovnanie, prechodné obdobie, protokoly o Írsku/Severnom Írsku, Cypre a Gibraltári a na ďalšie otázky týkajúce sa oddelenia.

Prechodné obdobie

Nadobudnutím platnosti dohody o vystúpení sa končí obdobie podľa článku 50 ZEÚ a začína prechodné obdobie do 31. decembra 2020. Cieľom tohto prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení je poskytnúť občanom a podnikom viac času na prispôsobenie sa.

Počas prechodného obdobia bude Spojené kráľovstvo naďalej uplatňovať právo Únie, ale už nebude zastúpené v inštitúciách EÚ. Prechodné obdobie možno raz predĺžiť na obdobie najviac jedného alebo dvoch rokov, ak sa na tom obidve strany dohodnú pred 1. júlom 2020.

Viac..  I. Korčok: Vojna na Ukrajine neodsunula západný Balkán na vedľajšiu koľaj, práve naopak

Rokovania o budúcom partnerstve medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa začnú po tom, ako Spojené kráľovstvo opustí EÚ. Rámec pre tento budúci vzťah bol stanovený v politickom vyhlásení, na ktorom sa obe strany dohodli v októbri 2019.

Kontext

Občania Spojeného kráľovstva 23. júna 2016 hlasovali za vystúpenie z EÚ. 29. marca 2017 Spojené kráľovstvo oficiálne oznámilo Európskej rade svoje rozhodnutie vystúpiť z EÚ. 17. októbra 2019 Európska rada (článok 50) schválila dohodu o vystúpení v znení, na ktorom sa dohodli vyjednávači oboch strán. Schválila aj revidované politické vyhlásenie o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …