brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko rešpektuje rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vystúpiť z EÚ

Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí

Dnes, 31. januára 2020, sa po náročných rokovaniach naplní rozhodnutie občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z referenda v roku 2016, vystúpiť z Európskej únie. Toto rozhodnutie Slovenská republika rešpektuje. Končí sa 47 ročné členstvo Spojeného kráľovstva v Európskej únii, počas ktorého mali jeho vlády možnosť plnohodnotne formovať súčasnú podobu a architektúru Európskej únie.

Vďaka úsiliu oboch strán, Európskej únie a britskej vlády, sa vystúpenie udeje riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov. Vláda SR bude pozorne sledovať praktické napĺňanie ustanovení týkajúcich sa práv občanov SR žijúcich na území Spojeného kráľovstva ako aj dohliadať na správne vykonávanie ustanovení zo strany slovenských štátnych orgánov vo vzťahu k občanom Spojeného kráľovstva žijúcim na území SR.

Dňom vystúpenia začína plynúť prechodné obdobie, ktoré potrvá do 31. decembra 2020. V uvedenom období sa vo vzťahu k občanom a podnikateľom nič zásadné nemení, zároveň poskytuje priestor pripraviť sa na zmenu, ktorá nastane od 1. januára 2021, kedy sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. V tejto súvislosti vláda SR odporúča svojim občanom, ktorí plánujú ostať aj naďalej žiť, pracovať, študovať na území Spojeného kráľovstva, aby sa včas registrovali do pobytovej schémy, takzvanej EU Settlement Scheme, ktorá im garantuje právo pobytu. Bližšie informácie nájdu občania SR na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Viac..  Slovensko splnilo všetky podmienky, žiada o 460 miliónov z Plánu obnovy

Zároveň sa začína nová kapitola vzájomných vzťahov. Spojené kráľovstvo naďalej ostáva v našom geopolitickom a hodnotovom priestore. Bude našim dôležitým ekonomickým a obchodným partnerom. Vláda SR podporuje, aby toto partnerstvo bolo čo najambicióznejšie a zároveň vyvážené čo sa týka práv a povinností. Bude kvalitatívne iné, nakoľko žiadna iná forma spolupráce medzi EÚ a treťou krajinou nemôže plne nahradiť všetky práva aj záväzky plynúce z členstva v EÚ.

Počas prechodného obdobia bude hlavný vyjednávač Európskej komisie Michel Barnier v mene EÚ rokovať o novej asociačnej dohode EÚ so Spojeným kráľovstvom. Čas, ktorý máme na rokovania k dispozícii je extrémne krátky a  nedosiahnutie novej dohody zvýši riziko realizácie obchodných vzťahov podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie, čo v porovnaní s terajším obchodovaním s tovarmi a poskytovaním služieb na jednotnom trhu prinesie viaceré bariéry – finančné, fyzické a administratívne.

SR bude naďalej podporovať zachovanie jednoty 27 členských štátov EÚ, ktorá sa počas doterajších rokovaní ukázala ako prospešná pre ochranu záujmov členských štátov a zároveň potvrdila zdieľanie spoločných európskych hodnôt.

Správa je publikovaná v originálnom znení, bez redakčných úprav.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …