Miko
Zdroj: Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

V Pavlovciach nad Uhom využili eurofondy na opravu školy a rozšírenie materskej škôlky

Východ Slovenska patrí medzi oblasti s najväčším počtom detí zo sociálne vylúčených rodín. A práve pre tieto deti je predškolská výchova mimoriadne dôležitá, aby mali lepšiu šancu v živote sa uplatniť. V Pavlovciach nad Uhom je tunajšia základná škola spojená s materskou školou, ktorá bola práve najväčším problémom tejto dediny. Aj napriek vysokému záujmu rodičov kapacitné možnosti škôlky nedovoľujú prijať väčší počet detí. Ročne musela škôlka zamietať množstvo žiadostí o prijatie do predškolského zariadenia.  Jej kapacita 24 miest zďaleka nestačila na viac ako 10 násobnú potrebu v tejto obci. Za viac ako 200 tisíc eur tu bola postavená ďalšia trieda materskej školy, ktorá umožnila jej kapacitu zvýšiť na dvojnásobok, takže aj šanca pre rodičov umiestniť svoje deti do materskej školy sa vďaka prístavbe zvýšila dvojnásobne.

Dotáciu z Európskej únie ale obdržala aj celá základná škola. Zrekonštruovaná bola za viac ako 1,2 milióna EUR. Dosiahlo sa zlepšenie technického stavu budovy, zníženie jej energetickej náročnosti a emisií CO2, zmodernizoval sa interiér aj jej vybavenie. Odstránili sa technicko-prevádzkové nedostatky, obnovil sa obvodový plášť, zrealizovalo sa nové zastrešenie plochých striech, vymenili sa vykurovacie kotle, zabezpečil sa bezbariérový prístup. Modernizáciou sa dosahuje viac ako 40 percentná úspora energie. Do rekonštrukčných prác bolo zahrnuté aj vybudovanie novej odbornej učebne. Európska únia tu však investuje aj do takzvaných mäkkých projektov, do zlepšenia úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkov žiakov – to znamená, že vybavuje školy zariadením, ktoré zlepšuje ich šancu na dobrý výsledok.

Viac..  Martin Hojsík: Vedci znova potrvdili, že klimatická zmena je ohrozením ľudstva. VIDEOBLOG

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pocitac

Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov podporí MIRRI SR aj z eurofondov

Schopnosť využívať užitočné mobilné aplikácie, bezchybné ovládanie asistenčných pomôcok, či školenia rešpektujúce hendikep sú pre …