brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Veľká Británia odchádza z Európskej únie. Čo sa zmení vo financiách?

Spojené kráľovstvo o polnoci odchádza z Európskej únie. NBS zhrnula, čo to znamená vo finančnej oblasti, najmä pre občanov, ale aj firmy.

  • Prechodné obdobie: trvá do konca tohto roka, s možnosťou raz ho predĺžiť, najviac však o ďalšie dva roky. Počas tohto prechodného obdobia bude EÚ so Spojeným kráľovstvom rokovať o budúcich vzťahoch, aj finančných. To, ako budú fungovať po jeho skončení, bude závisieť práve od výsledku rokovaní. Dovtedy sa však nič nemení.
  • Slováci sú 11-ty najpočetnejší národ žijúci v UK (cca 100tisíc), mnohí majú na Slovensku rodinu a známych. Dá sa preto očakávať, že ich bude mimoriadne zaujímať, čo sa pre nich zmení vo finančných službách v súvislosti s brexitom.
  • Vystúpenie Spojeného kráľovstva  z EÚ nemá žiadny dopad na cezhraničné platby, vrátane SEPA platieb, keďže Veľká Británia naďalej zostáva súčasťou SEPA oblasti. To znamená, že aj po 31.1. 2020 bude možné naďalej zasielať SEPA platby zo Slovenska do Spojeného kráľovstva a prijímať SEPA platby z Británie na Slovensko, a to rovnakým spôsobom ako doteraz.  Žiadne zmeny nenastanú ani pri platbách platobnými kartami, či už pri nákupoch na internete alebo pri platbách u obchodníkov, alebo pri výberoch z bankomatu v Británii.
  • Čo s aktívnymi zmluvami s finančnými inštitúciami? (napríklad, ak má Slovák poistenú nehnuteľnosť britskou poisťovňou) takéto zmluvy ostávajú v platnosti – je to štandardný zmluvný vzťah klienta s poskytovateľom. Takéto zmluvy sa však len nechajú „dobehnúť“ do konca. Bez nových povolení sa po skončení prechodného obdobia zatiaľ nebudú môcť uzatvárať nové zmluvy. Systém nových povolení a ako budú fungovať,  sa bude dohadovať práve počas prechodného obdobia.
  • Podiel britských poisťovní na slovenskom trhu je malý, len 1% z objemu hrubého predpísaného poistného. NBS však nemá k dispozícii štatistiku počtu zmlúv, resp. počtu klientov. Zo štatistických dát je však vidieť, že najväčšia časť hrubého predpísaného poistného, ktoré pochádza zo Spojeného kráľovstva, sa týka produktov, ktoré kryjú veľké riziká (poistenie majetku profesionálnych klientov).
  • Systém ochrany vkladov Spojeného kráľovstva a vklady v pobočkách tretích krajín (EÚ): Bude dôležité, ako sa EU a Spojené kráľovstvo dohodnú počas prechodného obdobia. Ak sa nedohodnú, britské banky, ktoré majú pobočky v EÚ, sa budú musieť zapojiť do európskej schémy ochrany vkladov.
  • SR je vo finančných službách dnes v pozícii tzv. hostiteľského štátu – finančné inštitúcie so sídlom v Spojenom kráľovstve, pôsobia v SR prostredníctvom notifikácie bez potreby príslušného povolenia. Slovenské finančné inštitúcie možnosť pôsobenia vo Veľkej Británii takmer nevyužívajú, resp. objem je veľmi malý. Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ budú môcť jeho finančné inštitúcie poskytovať finančné služby len na základe povolenia alebo súhlasu príslušného orgánu dohľadu,  teda Národnej banky Slovenska v prípade SR, po skončení prechodného obdobia, ak sa obe strany nedohodnú na bližších podmienkach.
Viac..  Ekonomika únie v prvom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,4 %

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …