brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Británia už nie je členom Európskej únie. Spolupráca v budúcnosti je však nevyhnutná


Brexit neznamená úplný koniec spolupráce medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Obe strany budú teraz rokovať o tom, ako chcú kooperovať v oblastiach od obchodu až po boj proti terorizmu.

EÚ aj Spojené kráľovstvo čelia spoločným výzvam, ako sú napríklad klimatické zmeny či terorizmu. Spolupráca v týchto oblastiach je teda nevyhnutná.

Dohoda vo vystúpení je už hotová, nepokrýva však všetky oblasti. Upravuje práva občanov EÚ, ktorí žijú v Anglicku a Britov žijúcich v EÚ, finančné záväzky Spojeného kráľovstva a otázky hraníc – predovšetkým hranicu medzi Írskom a Severným Írskom.

Budúce vzťahy budú predmetom samostatnej dohody. Rokovania o nej sa však môžu začať aj po samotnom odchode Spojeného kráľovstva.

Čo všetko bude pokrývať dohoda o budúcich vzťahoch

Témy tejto dohody budú siahať od obrany a boja proti terorizmu po životné prostredie, výskum, vzdelávanie atď.

Veľmi dôležité bude nastaviť podmienky a zásady budúceho obchodu vrátane možných ciel, produktových noriem, rovnakých podmienok pre všetkých a spôsobu riešenia obchodných sporov.

Občania

Práva občanov upravuje a chráni dohoda o vystúpení. Európania žijúci v Spojenom kráľovstve a Briti žijúci v EÚ budú môcť zostať žiť a pracovať tam, kde sú. Táto téma bude pre parlament kľúčová aj v budúcich rokovaniach. Bude treba stanoviť pravidlá ohľadne slobody pohybu alebo zdravotného poistenia pre Európanov v Anglicku.

Čo bude nasledovať teraz?

Podľa dohody o vystúpení bude do konca decembra 2020 platiť prechodné obdobie. Spojené kráľovstvo bude mať počas neho prístup na jednotný trh a bude podliehať právnym predpisom EÚ, no nebude sa môcť podieľať na vytváraní novej európskej legislatívy. Taktiež bude počas tohoto obdobia naďalej prispievať do rozpočtu EÚ, ale už nebude mať slovo pri prijímaní ročného alebo viacročného rozpočtu, o ktorých sa bude rokovať tento rok.

Rokovania o novej dohode by sa mali ideálne ukončiť ešte pred koncom prechodného obdobia, ktoré sa môže na požiadanie predĺžiť, ale toto rozhodnutie musí byť prijaté do 1. júla.

Viac..  Brusel uvažuje o oddelení cien plynu a elektriny

Ak sa do konca prechodného obdobia nepodarí dosiahnuť žiadnu dohodu, EÚ a Spojené kráľovstvo budú spolu obchodovať s súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.

Rokovania v mene EÚ povedie bývalý komisár Michel Barnier, ktorý dohliadal aj na rozhovory o dohode o vystúpení. Bude sa pritom opierať o odporúčania Európskej rady (lídrov členských krajín).

Poslanci Európskeho parlamentu môžu tieto rokovania ovplyvniť prostredníctvom uznesení, kde predkladajú svoje stanoviská. Parlament už zriadil aj kontaktnú skupinu pre Spojené kráľovstvo pod vedením nemeckého poslanca Davida Mc Allistera (EPP). Jej úlohou je spolupracovať v menej parlamentu s Michelom Barnierom a koordinovať zainteresované parlamentné výbory.

Akákoľvek dohoda môže nadobudnúť platnosť, iba vtedy, ak ju schváli Európsky parlament a Rada. Na rozdiel od prijatej dohody o vystúpení je tiež možné, že dohodu o budúcich vzťahoch budú musieť schváliť aj národné parlamenty, ak sa bude týkať aj právomocí, ktoré EÚ zdieľa s členskými štátmi. Bude tiež potrebné, aby ju schválilo samotné Spojené kráľovstvo.

Stanovisko Európskeho parlamentu

Už v septembri 2019 Parlament prijal uznesenie, kde uviedol, že počas rokovaní o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bude vyžadovať silné záruky a ustanovenia zabezpečujúce rovnaké podmienky pre všetkých.

Jeho cieľom chrániť vnútorný trh EÚ a európske firmy, aby ustáli v konkurenčnom boji. Akákoľvek obchodná dohoda, ktorá neposkytne dostatočnú úroveň ochrany, nedostane od parlamentu podporu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

M. Klus: Slovenská republika má aj po brexite záujem o spoluprácu a partnerstvo so Spojeným kráľovstvom

„Slovenská republika má veľký záujem o posilnenie bilaterálnej spolupráce a strategického partnerstva so Spojeným kráľovstvom, …