Jurzyca
Europoslanec Eugen Jurzyca. PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanec Jurzyca sa pozrel na to, čo si myslia slovenskí občania o plánoch novej Európskej Komisie


Slovenský europoslanec Eugen Jurzyca (SaS) sa pozrel na to, čo si myslia slovenskí občania o niektorých prioritách novej Európskej Komisie pod vedením Ursuly von der Leyen.

Nová Komisia EÚ predstavila svoje nové ciele a plány. Postupne sa objavujú podrobnosti týchto plánov, na základe ktorých bude možné zodpovedne zaujať postoj.

“Zatiaľ nám chýbal názor voličov, ktorí dali mandát poslancom Európskeho parlamentu za Slovensko,” hovorí poslanec Európskeho parlamentu Eugen Jurzyca. “Preto sme s kolegami z tímu vybrali pre nás najdôležitejšie návrhy opatrení a požiadali agentúru Focus o spracovanie reprezentatívneho prieskumu na Slovensku.”

Respondenti pomerne jednoznačne odmietli viacero plánov Európskej komisie. S výrazným nesúhlasom sa stretlo napríklad plánované opatrenie, aby sa v EÚ uvoľnili pravidlá na to, ako sa členské štáty môžu zadlžovať (tzv. flexibilita v Pakte stabilitu a rastu).

Podobne sa u občanov so súhlasom nestretol ani návrh na to, aby jednotlivé štáty EÚ ručili za vklady uložené v bankách v iných štátoch EÚ. Väčšine sa nepáči ani návrh na vytvorenie osobitného fondu na úrovni EÚ určeného na to, že ak sa v niektorých štátoch zvýši nezamestnanosť, budú finančne pomáhať iné štáty. Jednou z príčin je podľa Jurzycu to, že Slovensko má skúsenosti so znižovaním obrovského verejného dlhu, ktorý mu zanechali nezodpovední politici začiatkom deväťdesiatych rokov, aj verejného dlhu, ktorý mu „venovalo“ Grécko.

Respondenti sa väčšinou priklonili k tomu, aby sa eurofondy rozdeľovali ako doteraz, nefandia presunu peňazí na „zelené“ projekty za cenu toho, že by sa obmedzila podpora pre iné oblasti.

Viac o prieskume sa môžete dočítať TU.

Výsledky prieskumu, zoradené od najväčšieho nesúhlasu s plánovaným opatrením Komisie:

S ktorým z dvojice výrokov viac súhlasíte?

Súhlas s výrokom A (súhlas s plánmi EK)

Súhlas s výrokom B (nesúhlas s plánmi EK)

A: Som za to, aby sa posilnili právomoci Európskeho parlamentu voči vládam členských štátov.

28

64.7

B: Som za to, aby sa právomoci Európskeho parlamentu ďalej neposilňovali.

A: Som za to, aby sa v EÚ uvoľnili pravidlá na to, ako sa členské štáty môžu zadlžovať.

26.8

62.5

B: Som za to, aby sa pravidlá na verejný dlh neuvoľňovali a zachovali v takej podobe, v akej sú dnes.

A: Som za to, aby jednotlivé štáty EÚ ručili aj za vklady uložené v bankách v iných štátoch EÚ.

34.6

57.2

B: Som za to, aby jednotlivé štáty EÚ ručili iba za vklady uložené v bankách v ich domovskom štáte.

A: Som za to, aby EÚ stanovila povinnosť mať v riadiacich orgánoch súkromných spoločností určitý podiel žien.

37.9

54.4

B: Som za to, aby si počet žien v riadiacich orgánoch mohla stanovovať samostatne každá súkromná spoločnosť.

A: Som za to, aby sa na úrovni EÚ vytvoril fond, z ktorého by boli, aj za cenu vyšších daní, dotované malé a stredné podniky, ktoré chcú vstúpiť na burzu.

31.9

53.6

B: Som za to, aby sa z verejných peňazí nedotovali malé a stredné podniky, ktoré chcú vstúpiť na burzu.

A: Som za to, aby sa na úrovni EÚ vytvoril fond určený na to, že ak v sa v niektorých štátoch zvýši nezamestnanosť, budú mu finančne pomáhať iné štáty EÚ.

37.9

52.9

B: Som za to, aby sa pomoc nezamestnaným financovala výhradne z financií daného členského štátu EÚ.

A: Som za to, aby EÚ finančne podporovala investície do novej generácie technológií ako napríklad kvantové počítače a blockchain (čítaj blokčejn), aj za cenu toho, že by sa obmedzila podpora pre iné oblasti (napr. diaľnice, školstvo, zdravotníctvo).

36.8

52.5

B: Som za to, aby EÚ finančne nepodporovala investície do novej generácie technológií ako napríklad kvantové počítače a blockchain na úkor iných oblastí (napr. diaľnice, školstvo, zdravotníctvo).

Podľa plánov Európskej Komisie by mal každý občan mať právo na osobnú pomoc pri hľadaní zamestnania napr. v podobe bezplatných rekvalifikačných kurzov. S ktorým z dvojice výrokov viac súhlasíte?

A: Som za to, aby sa o toto právo staral štát, aj za cenu vyšších daní.

39.5

52.2

B: Som za to, aby pomoc pri hľadaní zamestnania zostala rovnaká, ako je to teraz.

A: Som za to, aby sa zvýšila podpora z eurofondov na “zelené” projekty (napr. podporu výstavby veterných elektrární), aj za cenu toho, že by sa obmedzila podpora pre iné oblasti (napr. diaľnice, školstvo, zdravotníctvo).

40.5

52.1

B: Som za to, aby sa eurofondy rozdeľovali do oblastí podľa rovnakých priorít, ako to bolo doteraz.

A: Som za to, aby sa výška minimálnej mzdy určovala v celej EÚ podľa jednotných pravidiel, napríklad ako 50 % priemernej mzdy v každej členskej krajine EÚ.

52.5

40.5

B: Som za to, aby si výšku minimálnej mzdy určovala každá krajina EÚ samostatne podľa jej vlastných pravidiel.

A: Som za to, aby európsky prokurátor mal viac právomocí pri vyšetrovaní cezhraničného terorizmu.

51

40.2

B: Som za to, aby cezhraničný terorizmus vyšetrovali prokuratúra a polícia v jednotlivých členských štátoch, bez posilňovania právomocí európskeho prokurátora.

A: Som za to, aby sa v EÚ finančne podporovali pracovné miesta pre mladých ľudí aj za cenu vyšších daní.

54.1

36.6

B: Som za to, aby sa v EÚ nezvyšovala finančná podpora pracovných miest pre mladých ľudí.

Osobitná otázka:

Koľko eur navyše, určených na boj s klimatickou zmenou, by ste boli ochotný/á zaplatiť vo vašej mesačnej faktúre za energie?

0 eur (nič navyše)

2 eurá

5 eur

10 eur

viac ako 10 eur

nevie (nečítaná možnosť)

49.2

25.1

11.0

4.8

3.5

6.4

Viac..  Michal Šimečka: Európski liberáli prijali v Bratislave rezolúciu o právach pre LGBTI+ ľudí

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: Kritickú infraštruktúru musíme v EÚ chrániť

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Európsky …