rakovina, zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

V Európskej únii každoročne diagnostikujú rakovinu u 3,5 milióna osôb

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine dnes Európska komisia začína celoúnijnú verejnú konzultáciu o európskom pláne boja proti rakovine. Konzultácia pomôže vytvoriť plán, určiť kľúčové oblasti a preskúmať možnosti budúcich opatrení.

V Európskej únii každoročne diagnostikujú rakovinu u 3,5 milióna osôb. Ide o vážny zdravotný problém, ktorý sa bude priamo dotýkať 40 % občanov EÚ, a teda zásadne ovplyvní európske systémy zdravotnej starostlivosti a hospodárstva. Keďže však až v 40 % prípadov sa rakovina pripisuje príčinám, ktorým možno predchádzať, priestor na prijímanie opatrení a potenciál znížiť počet prípadov v EÚ sú obrovské. Ako avizovala predsedníčka von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach a ako sa uvádza v poverovacom liste komisárky pre zdravie a bezpečnosť potravín Stelly Kyriakidesovej, Komisia predloží európsky plán na zmiernenie utrpenia spôsobeného touto chorobou a podporí členské štáty pri zlepšovaní boja proti rakovine a starostlivosti o pacientov s rakovinou.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Všetci máme priateľa, kolegu či príbuzného, ktorý si tým prešiel. Všetci sme zažili rovnaký pocit smútku a bezmocnosti. Môžeme však niečo urobiť – individuálne a kolektívne, na úrovni členského štátu a prostredníctvom Európskej únie. Samozrejme, nestojíme na úplnom začiatku. Môžeme však urobiť viac, než robíme v súčasnosti. Dnes, pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine, sa vydávame na spoločnú cestu, ktorá povedie k európskemu akčnému plánu boja proti rakovine. Spoločne môžeme dosiahnuť zmenu vďaka prevencii a výskumu, novej stratégii v oblasti údajov a rovnakému zaobchádzaniu v celej Európe.“

Podpredseda Komisie Margaritis Schinas zodpovedný za podporu európskeho spôsobu života povedal: „Rakovina sa tak či onak týka nás všetkých. Podpora nášho európskeho spôsobu života je aj o hodnotách, dôstojnosti a synergiách, teda o tom, z čoho by mala vychádzať každá politika v oblasti boja proti rakovine. Európsky plán boja proti rakovine je novým významným úsilím o dosiahnutie tohto cieľa, lebo sa ním začína nová éra prevencie rakoviny a starostlivosti o pacientov s rakovinou. Spoločne vytvorme plán boja proti rakovine zameraný na pacienta, ktorý prinesie nádej a životné príležitosti všetkým pacientom, ich rodinám a priateľom v Európe. Tento boj môžeme vyhrať!“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová poznamenala: „Problematika rakoviny je oblasť, v ktorej občania EÚ od nás očakávajú, že budeme prijímať rozhodujúce opatrenia. Európa, ktorá chce dosiahnuť viac, je Európa, ktorá načúva svojim občanom, ktorej záleží na ich životnej pohode. O tom je európsky plán boja proti rakovine – o zmene pre európskych občanov, pacientov a systémy zdravotnej starostlivosti. Plán bude úspešný len vtedy, ak sa v ňom budú plne angažovať občania, pacienti s rakovinou, zainteresované strany a aktéri na európskej, národnej a miestnej úrovni. Vyzývam všetkých, aby sa zapojili, nech je tento plán čo najambicióznejší a najefektívnejší. Spoločne môžeme dosiahnuť zmenu.“

Európsky plán boja proti rakovine, ktorý bude predložený do konca tohto roka, bude obsahovať opatrenia pre každú kľúčovú fázu tejto choroby:

  • preventívne opatrenia: prevencia je najjednoduchším a najúčinnejším spôsobom, ako znížiť výskyt rakoviny v EÚ. Preventívne opatrenia by mohli zahŕňať lepší prístup k zdravému stravovaniu a zaočkovanosti; opatrenia na zníženie environmentálnych rizikových faktorov, ako je znečistenie a vystavenie chemikáliám; výskum a zvyšovanie informovanosti,
  • včasné odhaľovanie a včasná diagnostika: opatrenia na zvýšenie šance na lepší zdravotný výsledok pomocou včasnej diagnostiky by mohli zahŕňať zväčšenie pokrytia cieľovej populácie pre skríning rakoviny; častejšie využívanie digitálnych riešení a technická podpora pre členské štáty,
  • liečba a starostlivosť: opatrenia na zlepšenie výsledkov starostlivosti o pacientov s rakovinou a liečby rakoviny by mohli zahŕňať zlepšenie prístupu ku kvalitnej liečbe a zavádzanie nových spôsobov liečby; opatrenia na zaistenie dostupnosti a cenovej prijateľnosti základných liekov; inovácie a výskum,
  • kvalita života: opatrenia na zabezpečenie čo najvyššej kvality života pre pacientov s rakovinou, osoby, ktoré prekonali rakovinu, a opatrovateľov by mohli zahŕňať opatrenia na zlepšenie profesijnej reintegrácie; predchádzanie diskriminácii; poskytovanie paliatívnej starostlivosti a odovzdávanie najlepších postupov.
Viac..  Ivan Štefanec: Cudzí štát nemôže v čase krízy brániť zdravotníkovi prísť do práce

Komisia dnes začína verejnú konzultáciu na podujatí „Európsky plán boja proti rakovine: dosiahnime viac“, ktoré sa koná v Európskom parlamente. Otvorí ho predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová a stretnú sa na ňom občania, pacienti s rakovinou a ľudia, ktorí túto chorobu prekonali, aby sa podelili o svoje osobné svedectvá, ako aj široké spektrum zainteresovaných strán – od politických lídrov až po zdravotníckych pracovníkov a mimovládne organizácie.

Ďalšie kroky

Cieľom verejnej konzultácie je umožniť občanom a zainteresovaným stranám v EÚ prispieť a vyjadriť sa k spôsobom, ako najlepšie riešiť túto otázku v EÚ. Výsledky verejnej konzultácie budú podkladom pre návrh európskeho plánu boja proti rakovine a pomôžu určiť oblasti a rozsah budúcich opatrení. Konzultácia bude prebiehať dvanásť týždňov. Okrem verejnej konzultácie Komisia dnes začína aj konzultáciu o postupe zostavovania plánu, ktorá bude prebiehať štyri týždne.

Do júla budú prebiehať diskusie s členskými štátmi o konkrétnych prvkoch plánu, ako aj cielené konzultácie so zainteresovanými stranami. Európsky plán boja proti rakovine bude predložený do konca tohto roka.

Súvislosti

Boj proti rakovine má pre budúcnosť Európy zásadný význam. Nové ochorenie na rakovinu sa v EÚ diagnostikuje každých 9 sekúnd. Po kardiovaskulárnych chorobách je rakovina druhou najčastejšou príčinou úmrtia. Výskyt rakoviny navyše spôsobuje obrovskú záťaž pre systémy zdravotnej starostlivosti a sociálne systémy, vytvára tlak na štátne rozpočty a má negatívny vplyv na produktivitu a rast hospodárstva vrátane zdravia pracovnej sily v EÚ. Ide o komplexnú chorobu spôsobenú kombináciou viacerých faktorov vrátane genetickej predispozície, vplyvov životného prostredia alebo životného štýlu a infekčných mikroorganizmov. Do roku 2035 by sa počet ochorení na rakovinu mohol zdvojnásobiť a ak sa neprijmú ďalšie opatrenia, rakovina by sa mohla stať hlavnou príčinou úmrtí v Európskej únii. Štyridsiatim percentám všetkých prípadov rakoviny však možno predísť, ak sa vykonajú odporúčania na zníženie rizika špecifikované v Európskom kódexe proti rakovine.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Onkologický profil Slovenska: EK zverejňuje prvé onkologické profily členských štátov

Dnes, deň pred 4. februárom, keď si pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, Komisia a …

Consent choices