brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia urobila prvý krok k začatiu rokovaní o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom

Európska komisia vydala odporúčanie Rade s cieľom začať rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom.

Toto odporúčanie vychádza z existujúcich usmernení a záverov Európskej rady, ako aj z politického vyhlásenia, na ktorom sa v októbri 2019 dohodla EÚ so Spojeným kráľovstvom.

Obsahuje komplexný návrh smerníc na rokovania, ktorým sa vymedzuje rozsah a podmienky budúceho partnerstva medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom. Tieto smernice sa vzťahujú na všetky oblasti záujmu, ktoré budú predmetom rokovaní, vrátane obchodnej a hospodárskej spolupráce, presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestných veciach, zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany, účasti na programoch Únie a iných tematických oblastí spolupráce. V osobitnej kapitole venovanej riadeniu je načrtnutý jeho celkový rámec, ktorý sa vzťahuje na všetky oblasti hospodárskej a bezpečnostnej spolupráce.

Komisia ako vyjednávač EÚ aj naďalej plánuje svoju činnosť úzko koordinovať s Radou a jej prípravnými orgánmi, ako aj s Európskym parlamentom tak, ako to bolo aj v prípade rokovaní o dohode o vystúpení.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Je načase, aby sme pustili do práce. Času nie je veľa. Budeme rokovať spravodlivým a transparentným spôsobom, no záujmy EÚ a záujmy našich občanov budeme brániť do konca.“

Michel Barnier, hlavný vyjednávač Európskej komisie, skonštatoval: „Budeme rokovať v dobrej viere. Komisia bude naďalej veľmi úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou. Našou úlohou bude brániť a presadzovať záujmy našich občanov a našej Únie a zároveň sa snažiť hľadať riešenia, ktoré rešpektujú rozhodnutia Spojeného kráľovstva.“

Ďalšie kroky

Návrh smerníc na rokovania musí schváliť Rada. Komisia tak bude oficiálne poverená začatím rokovaní ako vyjednávač Únie.

Viac..  Na Slovensku štartujú nové eurofondy, predstavujú radikálnu zmenu v celom systéme

Súvislosti

Dňa 31. januára 2020 Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom).

Podmienky vystúpenia sú stanovené v dohode o vystúpení, ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2020. Stanovuje sa v nej prechodné obdobie, počas ktorého sa na Spojené kráľovstvo naďalej uplatňuje právo EÚ minimálne do 31. decembra 2020, pokiaľ spoločný výbor zriadený na základe dohody o vystúpení neprijme pred 1. júlom 2020 jediné rozhodnutie, ktorým sa predĺži prechodné obdobie najviac o jeden alebo dva roky.

Európska rada vo svojich usmerneniach z 23. marca 2018 opätovne vyjadrila odhodlanie Únie udržiavať so Spojeným kráľovstvom v budúcnosti čo najužšie partnerstvo. Takéto partnerstvo by sa podľa uvedených usmernení malo vzťahovať na obchod a hospodársku spoluprácu, ako aj na ďalšie oblasti, najmä na boj proti terorizmu a medzinárodnej trestnej činnosti, a tiež na bezpečnosť, obranu a zahraničnú politiku.

Rámec tohto budúceho partnerstva medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom je stanovený v politickom vyhlásení.

Odporúčanie Európskej komisie je prvým krokom v procese rokovaní. Teraz je na Rade, aby poverila Komisiu začatím oficiálnych rokovaní o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

brexit

Europarlament a Rada sa dohodli na presadzovaní dohôd medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) sa predbežne dohodli na pravidlách presadzovania dohôd …

Consent choices