frontex
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ budú zisťovať, ako účinne plní agentúra Frontex svoje úlohy

Európsky dvor audítorov (EDA) začal audit s cieľom preskúmať, či Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) doposiaľ poskytla členským štátom účinnú podporu pri vykonávaní európskeho integrovaného riadenia hraníc.

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu agentúry Frontex. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

Agentúra Frontex (z francúzskeho výrazu „frontières extérieures“) bola založená v roku 2004 s cieľom riadiť operatívnu spoluprácu na vonkajších hraniciach EÚ. Jej vznik sa považoval za kľúčový krok smerom k rozvoju integrovaného riadenia hraníc v EÚ a úloha, rozpočet a zdroje agentúry od toho obdobia postupne vzrástli. Právomoci agentúry boli po roku 2015, kedy bola migrácia na vrchole, posilnené a agentúra sa prakticky stala európskou pohraničnou a pobrežnou strážou. Ročná dotácia agentúry z rozpočtu EÚ sa výrazne zvýšila, a to zo 137 mil. EUR v roku 2015 na 322 mil. EUR v roku 2020. Európska komisia zároveň „novej“ agentúre povolila do roku 2020 zamestnať 1000 osôb.

Nové pravidlá, ktoré nadobudli účinnosť v decembri 2019, majú ešte viac posilniť právomoci agentúry. Navrhuje sa v nich aj navýšenie rozpočtu agentúry v období 2021 – 2027 na 11 mld. EUR, predovšetkým na vznik stáleho zboru pohraničnej stráže v počte 10 000 príslušníkov pohraničnej stráže z členských štátov a na nákup nového zariadenia, a zvýšenie počtu zamestnancov agentúry na 3 000 v nasledujúcich niekoľkých rokoch.

Viac..  Lexmann: Pre Arménov v Náhornom Karabachu potrebujeme mierovú misiu aj posilnenie humanitárnej pomoci

„Agentúra Frontex hrá kľúčovú úlohu v integrovanom riadení vonkajších hraníc EÚ a v Európe je významným hráčom pri riadení migrácie” uviedol Leo Brincat, člen EDA zodpovedný za audit. „V našom audite budeme zisťovať, ako účinne plní svoje úlohy.“

Audítori budú kontrolovať, či hlavné činnosti agentúry Frontex účinne podporujú integrované riadenie hraníc, a najmä či:

  • monitorovanie situácie na vonkajších hraniciach EÚ, ktoré Frontex vykonáva, umožňuje rýchlo a cielene reagovať na cezhraničné incidenty,
  • jej analýzy rizík a posúdenia zraniteľných miest týkajúcich sa kapacít členských štátov chrániť svoje hranice sú užitočným nástrojom pri ochrane hraníc EÚ,
  • jej operatívne reakcie prispievajú k rozvoju integrovaného riadenia hraníc EÚ. Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje v roku 2021

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klus

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta SR za člena Európskeho Dvora audítorov

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho Dvora audítorov. Klus …

Consent choices