peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Dlhodobý rozpočet EÚ: Odkiaľ má EÚ peniaze a na čo ich míňa?

Odkiaľ má EÚ peniaze a na čo ich míňa? Prečítajte si, ako sa zostavuje dlhodobý európsky rozpočet.

Dlhodobý európsky rozpočet prináša výhody miliónom študentov, tisícom výskumníkov, mestám, firmám, regiónom a mimovládnym organizáciám. Stavajú sa vďaka nemu cesty, železnice, letiská a zlepšuje naša bezpečnosť, životné prostredie alebo kvalita potravín, ktoré jeme.

Vychádza z myšlienky, že spájanie zdrojov robí Európu silnejšou a prispieva k prosperite a mieru. Financujú sa z neho mnohé projekty, ktoré zlepšujú každodenný život európskych občanov.

Čo je to dlhodobý rozpočet EÚ?

Dlhodobý rozpočet EÚ je známy aj pod termínom viacročný finančný rámec alebo skratkou VFR. Stanovuje limity na to, koľko peňazí môže EÚ minúť v rozličných oblastiach počas obdobia minimálne päť rokov. Posledné dlhodobé rozpočty boli stanovené na sedem rokov. Prečo má EÚ okrem ročného rozpočtu aj dlhoročný? Jedným z dôvodov je, že takto je lepšie zabezpečiť predvídateľnosť a tým aj efektivitu programov, ktoré chce EÚ financovať. Túto predvídateľnosť oceňujú napríklad vedci, ktorí pracujú na projektoch trvajúcich niekoľko rokov.

Pri zostavovaní tohto rozpočtu treba vyčleniť isté prostriedky na riešenie nepredvídateľných situácií. Jeho súčasťou je preto viacero nástrojov, ktoré majú zabezpečiť, aby boli peniaze použité tam, kde sú najviac potrebné. Napríklad Európsky fond solidarity poskytuje členským štátom finančnú pomoc v prípade prírodných alebo iných katastrof. Okrem toho existuje aj Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, z ktorého sa financuje pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitnú bez práce v dôsledku presunu výroby do zahraničia alebo ekonomickej krízy.

V porovnaní s národnými rozpočtami je európsky rozpočet viac investičným rozpočtom. Nefinancuje sa z neho sociálne zabezpečenie, základné vzdelávanie alebo národná obrana. Sústreďuje sa predovšetkým na podporu rastu, konkurencieschopnosti a kľúčových oblastí, ktoré Európanom prinášajú pridanú hodnotu.

Na čo všetko vynakladá EÚ peniaze?

Z rozpočtu EÚ sa vynakladajú peniaze na výskum a inovácie a investuje sa z neho do transeurópskych sietí. Časť prostriedkov z neho ide na podporu malých a stredných podnikov s cieľom podporiť rast a vytváranie nových pracovných miest.

Zo súčasného dlhodobého rozpočtu bolo najviac peňazí vyčlenených na spoločnú poľnohospodársku politiku, rybolov a životné prostredie. Ďalšie peniaze šli na tzv. kohéznu politiku – ide o programy na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi. Okrem toho sa z neho financuje medzinárodná humanitárna pomoc a rozvojové projekty.

Viac..  Priemysel únie v marci medzimesačne klesol o 1,2 %, ale medziročne o 0,7 % stúpol

Prečítajte si viac o tom, aké programy sa financujú z dlhodobého rozpočtu EÚ a aké projekty boli financované vo vašom regióne.

Ako sa financuje dlhodobý rozpočet EÚ?

Dlhodobý rozpočet EÚ je veľmi komplexný a financuje sa z viacerých zdrojov. Pozostáva z

  • z príspevkov členských štátov
  • ciel na produkty dovážané z krajín mimo EÚ
  • pokút pre firmy, ktoré porušujú európske pravidlá hospodárskej súťaže.

Európsky parlament chce tento spôsob financovania zmeniť, pretože ho považuje za netransparentný a neprehľadný pre občanov.

Poslanci ho chcú zjednodušiť a pridať nové zdroje financovania. Napríklad zaviesť nové korporátne dane, vrátane daní pre digitálnych gigantov. Okrem toho by mal byť financovaný z príjmov z obchodovania s emisiami a novej dane za plasty. Toto všetko by malo napomôcť k zníženiu príspevkov zo strany členských štátov.

Kto rozhoduje o dlhodobom rozpočte EÚ?

Ešte počas trvania súčasného dlhodobého rozpočtu Európska komisia pripraví návrh, ako by mal vyzerať budúci rozpočet. Návrh komisie slúži ako podklad pre rokovania medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ, v ktorej sú zastúpení ministri členských štátov.

Návrh na dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021-2027 podala komisia v máji 2018. Parlament k nemu prijal stanovisko v novembri 2018. Rada ministrov však tak stále neurobila. Na dosiahnutie konečnej dohody o rozpočte je v rade potrebná jednohlasnosť. Na vstúpenie do platnosti potrebuje súhlas parlamentu.

Ako sú na tom rokovania?

Parlament a komisia v súčasnosti čakajú na Radu EÚ. Ministri členských štátov by mali predložiť spoločné stanovisko, ako si tento dlhodobý rozpočet predstavujú. Až potom sa môžu začať trojstranné rokovania medzi všetkými inštitúciami. Ideálne by bolo, keby rada predložila svoje stanovisko už začiatkom tohto roka.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …