brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europarlament odhlasoval svoje stanovisko k budúcemu usporiadaniu vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Základom budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva by mali byť pevné záväzky a dynamické zosúlaďovanie britských a úniových pravidiel, ktoré zaručia rovnaké podmienky a spravodlivú súťaž.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v stredu pomerom hlasov 543 (za): 39 (proti): 69 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Uznesenie sumarizuje stanovisko poslancov k rokovaniam s britskou vládou, ktoré by mali viesť k dohode o usporiadaní vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po uplynutí prechodného obdobia po brexite.

Parlament presadzuje, aby asociačná dohoda viedla k čo najhlbšiemu partnerstvu EÚ so Spojeným kráľovstvom, ktoré by malo byť založené na troch základných pilieroch: hospodárskom, zahranično-bezpečnostnom a sektorovom. Spojené kráľovstvo však nemôže počítať s rovnakými právami, ako majú členské štáty EÚ, uviedli poslanci zdôrazňujúc, že integrita jednotného trhu a colnej únie musí byť za každých okolností zachovaná.

Budúcnosť vzťahov so Spojeným kráľovstvom

Parlament podporil základné východiská navrhovaného rokovacieho mandátu EÚ a zdôraznil, že vyjednávania by mali dospieť k ambicióznej obchodnej dohode medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Vzhľadom na veľkosť britskej ekonomiky a geografickú blízkosť Spojeného kráľovstva by budúce vzťahy mali smerovať k otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaži založenej na rovnakých podmienkach a pravidlách – napríklad v oblasti sociálnych štandardov, životného prostredia, daní, štátnej pomoci, ochrany spotrebiteľa či klímy.

Britská vláda by sa podľa poslancov mala zaviazať k dynamickému zosúlaďovaniu noriem Spojeného kráľovstva a EÚ, a to najmä v oblasti hospodárskej súťaže, pracovných štandardov a ochrany životného prostredia. Od miery konvergencie právnych predpisov totiž bude závisieť aj miera zachovania prístupu na trh EÚ bez ciel a kvót, dodáva schválený text.

Ochrana najzraniteľnejších sektorov

Poslanci zdôraznili, že ich súhlas s budúcou obchodnou dohodou je podmienený vyriešením otázok v oblasti rybolovu. Vyjednávači oboch strán by sa na nich mali podľa zákonodarcov dohodnúť do 1. júla 2020.

Viac..  Majitelia obchodov a reštaurácií si vydýchnu, poslanci schválili pomoc s platením nájmov

Pokiaľ Spojené kráľovstvo nebude v budúcnosti viazané právnymi predpismi a normami EÚ, Európska komisia by podľa poslancov mala v prípade najcitlivejších odvetví zvážiť možnosť zavedenia kvót, ciel a ochranných doložiek, ktoré by pomohli udržať integritu jednotného trhu EÚ. Tieto opatrenia by sa mali vzťahovať najmä na dovoz potravín a poľnohospodárskych produktov, ktoré musia spĺňať prísne štandardy EÚ.

Gibraltár a ďalšie priority

Parlament podporil návrh na vyňatie Gibraltáru z pôsobnosti budúcej dohody a zdôraznil, že akákoľvek samostatná dohoda si bude vyžadovať predchádzajúci súhlas Španielskeho kráľovstva.

Poslanci sa prostredníctvom uznesenia vyjadrili aj k právam občanov a ich mobilite, ochrane údajov, budúcnosti finančných služieb, situácii na ostrove Írsko, úlohe Súdneho dvora EÚ pri riešení sporov, programom a agentúram EÚ, zahraničnej politike a bezpečnostným otázkam a ďalším prioritám Európskeho parlamentu.

Ďalší postup

Nelegislatívne uznesenie je prvou reakciou Európskeho parlamentu na návrh rokovacieho mandátu EÚ z dielne Európskej komisie, ktorý 3. februára predstavil hlavný vyjednávač Únie Michel Barnier. Takzvané rokovacie smernice, ktoré musia schváliť zástupcovia všetkých členských štátov, určujú vyjednávačom EÚ ciele a mantinely pre rokovania s vládou Spojeného kráľovstva o novom partnerstve po brexite. Rada by sa mala k predloženým rokovacím smerniciam EÚ vyjadriť dňa 25. februára.

Súvislosti

Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu dňa 1. februára. Časovo obmedzené prechodné obdobie, ktoré je súčasťou dohody o brexite, začalo plynúť v momente vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Koniec prechodného obdobia je aktuálne stanovený na 31. december 2020.

Konečnú dohoda o usporiadaní vzájomných vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bude musieť pred jej vstupom do platnosti schváliť Európsky parlament.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

sud

Komisia podala návrh na začatie konania proti Slovensku pre slabú ochranu hlucháňa hôrneho

Európska komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za to, …