Lajcak
Miroslav Lajčák. PHOTO: © European Union- EP.

Vláda je proti Istanbulskému dohovoru, minister zahraničných vecí Lajčák s týmto krokom nesúhlasí

BRATISLAVA / Vláda nesúhlasí s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Vysloviť nesúhlas s Istanbulským dohovorom zároveň odporúča aj Národnej rade SR (NR SR). Ministri tak rozhodli na rokovaní vlády.

Uznesením z 18. decembra 2019 vláda zobrala na vedomie uznesenie NR SR a poverila predsedu vlády úlohou požiadať prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby oznámila depozitárovi dohovoru úmysel SR nestať sa jeho zmluvnou stranou. Uznesením z 15. januára 2020 zobrala vláda SR na vedomie druhé uznesenie NR SR z 28. novembra 2019. “Prezidentka Slovenskej republiky doposiaľ depozitárovi predmetného dohovoru neoznámila úmysel Slovenskej republiky nestať sa jeho zmluvnou stranou. Vzhľadom na túto skutočnosť a výsledok stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov k tejto téme, ako aj v záujme ukončenia diskusií o tomto dohovore sa navrhuje Národnej rade SR, aby s týmto dohovorom vyslovila nesúhlas,” uvádza sa v návrhu, ktorý na rokovanie predložil predseda vlády Peter Pellegrini.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa zdržal hlasovania a s týmto krokom nesúhlasí. “Ja som sa nestotožnil s týmto stanoviskom. Zdržal som sa hlasovania. Myslím si, že ani procedurálne to nie je v poriadku a plus ako predseda Rady vlády pre ľudské práva a rodovú rovnosť a národnostné menšiny v minulom volebnom období, sme odporučili vláde, aby ratifikovala tento dohovor… Aby som si zachoval konzistentnosť so svojimi vlastnými postojmi, tak som sa zdržal,” uviedol Lajčák.

“Naša právna analýza hovorí, že to nie je v súlade s procedurálnymi pravidlami. Uvidíme, ako sa s tým vysporiada národná rada,” odpovedal Lajčák na otázku TV JOJ, či je vôbec možná procedúra vziať späť podpis.

Viac..  I. Korčok: Vojna na Ukrajine neodsunula západný Balkán na vedľajšiu koľaj, práve naopak

Vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s podpísaním Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu Slovenskou republikou 4. mája 2011. Za Slovenskú republiku podpísal dohovor štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Milan Ježovica. Národná rada SR 29. marca 2019 požiadala vládu SR, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii uvedeného dohovoru. Dôvodom bola existencia pochybností pri výklade viacerých ustanovení tohto dohovoru, že je v rozpore s Ústavou SR. Ide predovšetkým o rozpor s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy, a tiež o nejasnosti v otázke odstraňovania rodových stereotypov. Dňa 28. novembra 2019 prijala NR SR uznesenie, ktorým požiadala vládu SR postupovať s využitím všetkých možností voči inštitúciám Európskej únie s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov, ktoré nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku a vyplývajú z uvedeného dohovoru.

Cieľom dohovoru je ochraňovať ženy pred všetkými formami násilia a predchádzať násiliu na ženách a domácemu násiliu, trestne stíhať násilie na ženách a domáce násilie a odstrániť ho. Takisto má prispievať k odstráneniu všetkých foriem diskriminácie žien a podporovať skutočnú rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi vrátane emancipácie žien.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …