dovoz, vyvoz
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ dováža z najmenej rozvinutých krajín dvakrát viac ako zvyšok sveta

Vývoz do Európskej únie z rozvojových krajín, ktoré využívajú osobitné colné preferencie v rámci všeobecného systému preferencií EÚ (VSP), dosiahol v roku 2018 nový vrchol – 69 miliárd EUR. Podľa správy Európskej komisie o VSP uverejňovanej každé dva roky, ktorá bola zverejnená, sa vývoz do EÚ zo 71 krajín zvýhodnených v rámci VSP zvýšil takmer na 184 miliárd EUR. Takmer 69 miliárd EUR z tejto sumy pripadá na vývoz na základe osobitných preferencií.

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Európskej komisie Josep Borrell k tomu povedal: Obchod je jedným z kľúčových nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii na riešenie, podporu a zlepšovanie ľudských a pracovných práv, ako aj dobrej správy vecí verejných, ktoré sú piliermi udržateľného rozvoja, na celom svete. Prostredníctvom všeobecného systému preferencií EÚ podporujeme udržateľný rast a napredovanie v rozvojových krajinách, predovšetkým pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy. Naše preferenčné obchodné clá prispievajú k tomu, že sa tisíce ľudí môžu vymaniť z chudoby, znižujú sa nerovnosti a dosahuje sa hospodársky rast.

Komisár pre obchod Phil Hogan v tejto súvislosti dodal: Vďaka našim obchodným preferenciám dováža EÚ z najmenej rozvinutých krajín dvakrát viac ako zvyšok sveta. Tento nástroj obchodnej politiky EÚ podporuje milióny pracovných miest v najchudobnejších krajinách sveta a motivuje krajiny na uplatňovanie medzinárodných dohovorov o ľudských a pracovných právach, dobrej správe vecí verejných a životnom prostredí.

V rámci všeobecného systému preferencií je vývoz z rozvojových krajín do EÚ oslobodený od dovozného cla. Vytvorením ďalších vývozných príležitostí pomáha krajinám bojovať proti chudobe, vytvárať pracovné miesta a zároveň rešpektovať zásady udržateľného rozvoja. Zo správy napríklad vyplýva, že vďaka VSP krajiny ako Srí Lanka, Mongolsko a Bolívia účinnejšie bojujú proti detskej práci.

Obchodná agenda EÚ prispieva k cieľom Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja na celom svete. Preferencie motivujú zvýhodnené krajiny na prijímanie ďalších opatrení zameraných na účinné vykonávanie medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ľudských a pracovných práv, životného prostredia a dobrej správy vecí verejných.

V mnohých zo 71 krajín zvýhodnených v rámci VSP pretrvávajú problémy, pokiaľ ide o obmedzenia občianskej spoločnosti a slobody médií, prístup k spravodlivosti, práva menšín, trest smrti a slobodu združovania. Nedostatočný pokrok, a to aj v prípade niektorých z najväčších príjemcov, viedol k tomu, že EÚ zintenzívnila monitorovanie a spoluprácu, najmä v oblasti ľudských a pracovných práv. V prípade Kambodže zasa EÚ iniciovala postup dočasného zrušenia preferencií z dôvodu vážneho a systematického porušovania zásad základných dohovorov Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie práce.

Viac..  Eugen Jurzyca: Nezabúdajme na konsolidáciu po kríze

V správe sa analyzuje rozsah, v akom krajiny VSP využívajú uvedený systém. Zároveň sa skúma počet prierezových problémov, ako je sloboda pôsobenia občianskej spoločnosti, pokrok v boji proti detskej práci a obavy týkajúce sa životného prostredia a dobrej správy vecí verejných. V správe sa uvádzajú príklady, ako EÚ spolupracuje so všetkými zainteresovanými stranami, napríklad s občianskou spoločnosťou, medzinárodnými organizáciami – najmä s monitorovacími orgánmi Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie práce – a s orgánmi zvýhodnených krajín s cieľom dosiahnuť, aby sa VSP stal účinnejším a zabezpečiť, aby sa pokrok v oblasti obchodu a hodnôt dosahoval súčasne.

Dôležitým partnerom pri uskutočňovaní udržateľného rozvoja prostredníctvom investovania a výroby v krajinách VSP a získavania zdrojov z týchto krajín, ako aj pri zabezpečovaní plnenia medzinárodných noriem v oblasti práce a životného prostredia je priemysel EÚ.

Súvislosti

Túto tretiu dvojročnú správu dopĺňa desať spoločných pracovných dokumentov, ktoré pripravila Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť. V deviatich z dokumentov sa hodnotí výkonnosť každého z deviatich príjemcov opatrenia VSP+, pričom v desiatom dokumente sa posudzujú tri zvýhodnené krajiny VSP – Bangladéš, Kambodža a Mjanmarsko, v ktorých začala EÚ v roku 2017 posilňovať spoluprácu prostredníctvom intenzívnejšieho dialógu o problémoch týkajúcich sa ľudských a pracovných práv.

VSP EÚ má tri opatrenia:

  • všeobecné opatrenie pre krajiny s nízkymi a s nižšími strednými príjmami, na základe ktorého stanovuje čiastočné alebo úplné zrušenie cla v prípade dvoch tretín colných položiek (15 príjemcov);
  • VSP+ je osobitné stimulačné opatrenie pre udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, ktorým sa uvedené rovnaké clo znižuje na 0 % v prípade zraniteľných krajín s nízkymi a nižšími strednými príjmami, ktoré uplatňujú 27 medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ľudských a pracovných práv, ochrany životného prostredia a dobrej správy vecí verejných (8 príjemcov);
  • „Všetko okrem zbraní“ je osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny, ktoré poskytuje bezcolný a bezkvótový prístup pre všetky výrobky okrem zbraní a munície (48 príjemcov).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …