Paolo Gentiloni
Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo. PHOTO: © European Union.

EÚ aktualizovala zoznam nespolupracujúcich daňových jurisdikcií


Ministri financií EÚ aktualizovali zoznam EÚ nespolupracujúcich daňových jurisdikcií. Na zoznam EÚ nespolupracujúcich daňových jurisdikcií boli zaradené štyri krajiny alebo územia – Kajmanie ostrovy, Palau, Panama a Seychely –, ktoré v stanovenej lehote nesplnili požadované normy. Pridali sa tak k ôsmim jurisdikciám – Americká Samoa, Fidži, Guam, Samoa, Omán, Trinidad a Tobago, Vanuatu a Americké Panenské ostrovy –, ktoré už boli na zozname a naďalej neplnia svoje povinnosti. Naproti tomu viac ako polovica krajín, ktoré figurovali na zozname v roku 2019, boli z neho úplne vyradené, pretože v súčasnosti dodržiavajú všetky normy dobrej správy v daňových záležitostiach.

Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo, uviedol v súvislosti s aktualizáciou: „Zoznam EÚ nespolupracujúcich daňových jurisdikcií pomáha dosiahnuť skutočné zlepšenie globálnej daňovej transparentnosti. K dnešnému dňu sme preskúmali daňové systémy 95 krajín a väčšina z nich teraz dodržiava naše normy dobrej správy vecí verejných. Tento proces viedol k odstráneniu viac ako 120 škodlivých daňových režimov na celom svete a desiatky krajín začali uplatňovať normy daňovej transparentnosti. Naši občania očakávajú, že najbohatší jednotlivci a korporácie zaplatia svoj spravodlivý podiel na daniach a akákoľvek jurisdikcia, ktorá im umožní vyhnúť sa plateniu daní, musí znášať následky. Z dnešných rozhodnutí vyplýva, že EÚ to naozaj myslí vážne.“

V rámci procesu zostavovania zoznamu EÚ sa jurisdikcie posudzujú na základe troch hlavných kritérií – daňovej transparentnosti, spravodlivého zdaňovania a skutočnej hospodárskej činnosti. Od jurisdikcií, ktoré nespĺňajú niektoré z týchto kritérií, sa požaduje záväzok, aby nedostatky odstránili v stanovenej lehote.

Ďalšie kroky

Komisia a členské štáty budú pokračovať v dialógu s jurisdikciami na zozname a v prílohe II (jurisdikcie so zatiaľ nesplnenými záväzkami) pred ďalšou aktualizáciou zoznamu EÚ v októbri 2020. Ďalšou prioritou je monitorovať krajiny, ktoré boli zo zoznamu vyradené, aby sa zabezpečilo, že uplatňujú dobrú správu v daňových záležitostiach v praxi. Zostavovanie zoznamu EÚ je aj naďalej dynamickým procesom, v ktorom sa bude v nasledujúcich rokoch pokračovať s cieľom udržať krok s medzinárodným vývojom.

Viac..  Medziročná inflácia v únii sa v júni zrýchlila na 9,6 % z májových 8,8 %

Súvislosti

Hlavnými prvkami zostavovania zoznamu EÚ sú dialóg a aktívna pomoc. Komisia poskytuje značnú podporu tretím krajinám pri posilňovaní boja proti zneužívaniu daňového systému, ako aj technickú pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Je to obzvlášť prínosné pre rozvojové krajiny, ktoré sú neúmerne zasiahnuté globálnym zneužívaním daní a nezákonnými finančnými tokmi. V tomto kontexte zaradenie do zoznamu prispieva k hlavným cieľom udržateľného vývoja. Zo 40 jurisdikcií, ktoré boli posudzované od poslednej významnej aktualizácie zoznamu EÚ v marci 2019, takmer desať jurisdikcií spĺňalo požiadavky a boli úplne vyradené zo zoznamu. Poukazuje to na pozitívne výsledky, ktoré môže proces zostavovania zoznamu EÚ priniesť.

Okrem poškodenia dobrého mena znamená pre dané krajiny ich zaradenie na zoznam aj to, že sa na nich vzťahujú obranné opatrenia na úrovni EÚ aj členských štátov. Na úrovni EÚ sa to týka rozdeľovania finančných prostriedkov EÚ. Na vnútroštátnej úrovni by členské štáty mali uplatňovať aj protiopatrenia v súlade s dohodnutým koordinovaným prístupom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …