Charles Michel
Predseda Európskej rady Charles Michel. PHOTO: © European Union.

Európsky parlament nesúhlasí s návrhom dlhodobého rozpočtu predsedu Európskej rady

Vyjednávací tím EP pred mimoriadnym summitom lídrov krajín EÚ 20. februára vyjadril svoj nesúhlas s návrhom dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý predložil predseda Európskej rady Ch. Michel.

„Privítali sme pravidelný kontakt s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom počas uplynulých týždňov. Napriek tomu však jeho návrh Viacročného finančného rámca na roky 2021-2027 výrazne zaostáva za očakávaniami Európskeho parlamentu, a teda aj občanov. Predseda Európskej rady Ch. Michel vychádza z návrhu, ktorý bol pripravený v decembri 2019 na technickej úrovni počas fínskeho predsedníctva v Rade EÚ.

V oblastiach, v ktorých by sme očakávali významné investície – ako sú Zelená dohoda, digitálna transformácia či silnejšia Európa, predseda Rady Ch. Michel práve naopak, potvrdil či dokonca urobil väčšie škrty, napríklad pri financovaní poľnohospodárstva, kohéznej politiky, výskumu, rozvoja infraštruktúry, digitalizácie, Erasmu, zamestnanosti mladých, migrácie, obrany a ďalších.

Pokiaľ ide o príjmy, EP si uvedomuje, že návrh je stále otvorený, naďalej sú v ňom však dva veľké nedostatky. V prvom rade je potrebné vyhnúť sa korekčnému mechanizmu pri odvode z nerecyklovaných plastových obalov, ktorý by ohrozil jeho motivačný účinok. Po druhé, do konečnej podoby dohody je nutné zahrnúť jasný a záväzný prísľub zavedenia nových vlastných zdrojov počas obdobia 2021-2027.

Vyjednávacia skupina preto nesúhlasí s návrhom a očakáva, že Európska rada na jeho základe neprijme závery.”

Predbežná analýza návrhu predsedu Európskej rady Ch. Michela z dielne Výboru EP pre rozpočet

Porovnávacie tabuľky

Viac..  Výrobné ceny stúpli v marci v Európskej únii medzimesačne o 5,4 %

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …