cigarety, tabak, fajciari
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Vysoký počet fajčiarov v EÚ je naďalej závažným problémom

Európska komisia uverejnila hodnotenie pravidiel EÚ o zdaňovaní tabaku (smernica Rady 2011/64/EÚ o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov). V hodnotení zdôrazňuje, že zatiaľ čo súčasné pravidlá fungujú dobre, pokiaľ ide o predvídateľnosť a stabilitu fiškálnych príjmov členských štátov, pri odrádzaní od spotreby už nie sú také účinné. Zvýšenie minimálnych sadzieb EÚ za cigarety a jemne rezaný tabak, ako sa uvádza v smernici, malo účinok len v niekoľkých členských štátoch, ktoré už mali veľmi nízke úrovne zdaňovania.

Vysoký počet fajčiarov v EÚ je naďalej závažným problémom – fajčí 26 % celkového počtu dospelých ľudí a 29 % mladých Európanov vo veku 15 – 24 rokov. Spustenie európskeho plánu na boj proti rakovine zdôrazňuje kľúčovú úlohu zdaňovania pri znižovaní spotreby tabaku, konkrétne v odrádzaní mladých ľudí od fajčenia. Okrem toho cenové rozdiely medzi členskými štátmi – priemerná cena balíčka cigariet sa môže pohybovať od 2,57 EUR do 11,37 EUR – predstavujú dostatočný ekonomický podnet pre neúmyselne vysoké úrovne cezhraničného nakupovania.

V hodnotení sa tiež zdôrazňuje, že výskyt nových výrobkov, ako napríklad elektronických cigariet, zahrievaných tabakových výrobkov a nových návykových výrobkov, odhalí hranice súčasného právneho rámca. V hodnotení sa konštatuje, že je potrebný komplexnejší prístup, v rámci ktorého sa zohľadnia všetky aspekty kontroly tabaku vrátane verejného zdravia, daní, boja proti nezákonnému obchodu a environmentálnych problémov. V súčasnom hodnotení sa posudzuje účinnosť smernice o zdaňovaní tabaku na základe hodnotiacich kritérií stanovených v usmerneniach o lepšej právnej regulácii.

Viac..  ECDC registruje takmer 270 prípadov salmonelózy súvisiacej s čokoládovými vajíčkami

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …