Jurzyca
Europoslanec Eugen Jurzyca. PHOTO: © European Union-EP.

Eugen Jurzyca: Problémom súčasného eurozpočtu je jeho neefektívnosť

Európska únia stratila odchodom Veľkej Británie nielen jedného zo svojich najväčších členov, ale aj druhého najväčšieho čistého prispievateľa do svojho rozpočtu. Tento rozpočtový výpadok komplikuje aj rokovania o dlhodobom európskom rozpočte na roky 2021-2027. Vo svojej reakcii to uviedla strana Sloboda a Solidarita (SaS).

„Problémom súčasného eurorozpočtu je najmä jeho neefektívnosť. Niektoré politiky EÚ sú príliš nákladné. Európska komisia nemeria dostatočne efektívnosť vynaložených výdavkov a meraniu efektívnosti sa často bráni. Za priority eurorozpočtu považujem – podporu infraštruktúrnych projektov (verejných statkov) v oblasti dopravy, energetiky, a digitalizácie; ochranu vonkajšej hranice EÚ; podporu fungujúceho jednotného európskeho trhu na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých občanov EÚ,” priblížil europoslanec za SaS Eugen Jurzyca.

Viac..  EÚ poskytne 100 miliárd EUR na udržanie pracovných miest a zaistenie fungovania podnikov

Naopak, priestor na šetrenie vidí SaS v opustení selektívnej podpory vybraných sektorov súkromného podnikania, ktorá pomáha len jednej skupine podnikateľov na úkor druhej. „Podnikatelia aj celé odvetvia majú súťažiť o priazeň svojich zákazníkov, a nie o priazeň úradníkov s eurofondovým razítkom. V otázke financovania európskeho rozpočtu preto navrhujeme zachovať status quo. Súčasné tri existujúce tzv. vlastné zdroje by sa nemali rozširovať o ďalšie. EÚ by mala byť aj naďalej financovaná v maximálnej miere z priamych príspevkov členských štátov, doplnených o existujúce príjmy z cla a odvodu z harmonizovaného vymeriavacieho základu DPH,” uzavrel Eugen Jurzyca.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

utecenci

So zvládnutím pandémie koronavírusu môžu mať problém aj utečenecké tábory. Grécko bude potrebovať viac podpory

Členovia výboru EP pre občianske slobody pripomínajú, že situácia v gréckych utečeneckých táboroch si vyžaduje …