Dombrovskis, Gentiloni
Výkonný podpredseda pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis a európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. PHOTO: © European Union.

Od zavedenia eura zaznamenávame najdlhšie obdobie trvalého rastu. Tento trend má pokračovať

Európska komisia uverejnila hospodársku prognózu zo zimy 2020, podľa ktorej by malo európske hospodárstvo pokračovať v miernom, no stabilnom raste. V eurozóne zaznamenávame najdlhšie obdobie trvalého rastu od zavedenia eura v roku 1999.

V prognóze sa predpokladá, že rast hrubého domáceho produktu (HDP) v eurozóne zostane v rokoch 2020 a 2021 na stabilnej 1,2 % úrovni. Pokiaľ ide o EÚ ako celok, v rokoch 2020 a 2021 sa predpokladá mierny pokles rastu na 1,4 % úroveň oproti 1,5 % úrovni v roku 2019.

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, skonštatoval: Európske hospodárstvo zostáva aj napriek zložitej situácii stabilné, pričom sa naďalej tvoria pracovné miesta a rastú mzdy. Musíme však pamätať na potenciálne riziká: nestabilnejšie geopolitické prostredie spojené s neistotou v oblasti obchodu. Členské štáty by preto mali využiť túto situáciu na realizáciu štrukturálnych reforiem s cieľom podporiť rast a produktivitu. Krajiny s vysokým verejným dlhom by mali okrem toho konsolidovať svoje hospodárstva pomocou obozretných fiškálnych politík.

Európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni uviedol: Podľa prognózy má európske hospodárstvo v nasledujúcich dvoch rokoch pokračovať v stabilnom, no utlmenom raste. Predĺži sa tak doteraz najdlhšie obdobie expanzie od zavedenia eura v roku 1999, a teda aj dobré vyhliadky, pokiaľ ide o pracovné miesta. Vývoj bol povzbudivý, aj pokiaľ ide o znižovanie napätia v oblasti obchodu a zabránenie odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody. Stále však čelíme veľkej politickej neistote, ktorá má negatívny vplyv na výrobu. Pokiaľ ide o koronavírus, je príliš skoro hodnotiť, aký bude rozsah jeho hospodárskych dôsledkov.“

Rast by mal zostať stabilný, keďže ho bude stimulovať domáci dopyt

Vonkajšie prostredie je naďalej zložité. Európske hospodárstvo by si malo napriek tomu udržať mierny rast vďaka pokračujúcemu vytváraniu pracovných miest, robustnému rastu miezd a súboru podporných politík. Hospodársky rast bude stimulovaný súkromnou spotrebou a investíciami, a to najmä v sektore stavebníctva. Očakáva sa, že vo viacerých členských štátoch sa výrazne zvýšia verejné investície, a to zvlášť do dopravy a digitálnej infraštruktúry. Popritom sa črtá aj stabilizácia vo výrobnom odvetví a možné prekonanie poklesu obchodných tokov vo svete, takže by európske hospodárstvo mohlo pokračovať vo svojej expanzii. No zároveň sa zdá, že tieto faktory nie sú dostatočné na to, aby sa tempo rastu zrýchlilo.

Mierna úprava prognózy inflácie smerom nahor

Prognóza inflácie (harmonizovaný index spotrebiteľských cien) v eurozóne sa v roku 2020 zvýšila na 1,3 % úroveň a v roku 2021 na 1,4 % úroveň, čo predstavuje zvýšenie o 0,1 percentuálneho bodu za obidva roky v porovnaní s hospodárskou prognózou z jesene 2019. Toto zvýšenie odráža náznaky toho, že vyššie mzdy by sa mohli začínať premietať do základných cien, ako aj mierne vyššie predpoklady v súvislosti s cenami ropy.

V EÚ sa prognóza inflácie v roku 2020 takisto zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 1,5 % úroveň. Prognóza na rok 2021 zostáva na nezmenenej 1,6 % úrovni.

Riziká spojené s prognózou

Niektoré riziká nepriaznivého vývoja síce postupne zanikli, no objavili sa nové. Rovnováha rizík tak zostáva celkovo vychýlená nadol.

Viac..  Na Slovensko prišlo z Európskej komisie vyše 190 miliónov eur na riešenie utečeneckej krízy

Prvá etapa obchodnej dohody medzi USA a Čínou pomohla do určitej miery znížiť riziká nepriaznivého vývoja, no vysoká miera neistoty v súvislosti s obchodnou politikou USA je naďalej prekážkou v celkovom zlepšovaní podnikateľských nálad. Sociálne nepokoje v Latinskej Amerike by mohli ohroziť oživenie hospodárstva v regióne. Zvýšené geopolitické napätie na Blízkom východe zosilňuje riziko konfliktu v tomto regióne.

Hoci sa vyjasnilo, akú podobu budú mať obchodné vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom počas prechodného obdobia, značná neistota pretrváva v súvislosti s tým, akú bude mať povahu budúce partnerstvo so Spojeným kráľovstvom. Nové riziko nepriaznivého vývoja predstavuje vypuknutie koronavírusu (2019-nCoV) a jeho dôsledky na verejné zdravie, hospodársku činnosť a obchod, a to zvlášť v Číne. Základným predpokladom je, že šírenie tejto nákazy vyvrcholí v prvom štvrťroku, pričom jej presahovanie do ostatných častí sveta bude relatívne obmedzené. Čím dlhšie táto epidémia potrvá, tým vyššia bude pravdepodobnosť dominového efektu na ekonomické nálady a globálne podmienky financovania. Riziká súvisiace so zmenou klímy sú prevažne dlhodobé, no nemožno vylúčiť ani ich vplyv v krátkodobom horizonte.

Na druhej strane by však európske hospodárstvo mohlo profitovať z expanzívnejších fiškálnych politík podporujúcich rast a pozitívnych účinkov presahovania spojených s priaznivejšími finančnými podmienkami v niektorých členských štátoch eurozóny.

V prípade Spojeného kráľovstva sa použil čisto teoretický predpoklad

Keďže budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom zatiaľ nie sú jasné, prognózy na rok 2021 vychádzajú z čisto teoretického predpokladu, že v obchodných vzťahoch zostane zachovaný súčasný stav. Ide o predpoklad, ktorý slúži výlučne na účely prognózy, pričom nepredstavuje odhad ani predpoveď výsledku rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o ich budúcom vzťahu.

Súvislosti

Táto prognóza vychádza zo súboru odborných predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 29. januára. Pri všetkých ďalších vstupných údajoch vrátane predpokladov týkajúcich sa vládnych politík sa v tejto prognóze zohľadňujú informácie, ktoré boli dostupné k 4. februáru. V odhadoch sa predpokladá, že nedôjde k žiadnym zmenám politiky, pokiaľ politiky už nie sú dôveryhodne ohlásené a dostatočne konkretizované.

Európska komisia každoročne uverejňuje dve súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve priebežné prognózy (zimnú a letnú). Priebežné prognózy zahŕňajú ročné a štvrťročné údaje o HDP a inflácii za bežný rok a na nasledujúci rok, pričom ide o údaje za všetky členské štáty, ako aj súhrnné údaje za celú EÚ a eurozónu.

Ďalšou hospodárskou prognózou Európskej komisie bude hospodárska prognóza z jari 2020, ktorá sa má uverejniť 7. mája 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …