internet
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nové pravidlá EÚ uľahčia odhaľovanie daňových podvodov pri cezhraničných transakciách elektronického obchodu

Rada prijala súbor pravidiel, ktoré majú uľahčiť odhaľovanie daňových podvodov pri cezhraničných transakciách elektronického obchodu.

Nové opatrenia umožnia členským štátom harmonizovaným spôsobom zhromažďovať záznamy, ktoré v elektronickej podobe sprístupňujú poskytovatelia platobných služieb, napríklad banky. Okrem toho sa zriadi nový centrálny elektronický systém na uchovávanie informácií o platbách a na ďalšie spracúvanie týchto informácií vnútroštátnymi úradníkmi pre boj proti podvodom.

Súbor nových pravidiel konkrétne pozostáva z dvoch legislatívnych znení:

  • zmeny smernice o DPH, ktorými sa zavádzajú požiadavky na poskytovateľov platobných služieb, aby viedli záznamy o cezhraničných platbách týkajúcich sa elektronického obchodu. Tieto údaje sa za prísnych podmienok vrátane ochrany údajov následne sprístupnia vnútroštátnym daňovým orgánom.
  • zmeny nariadenia o administratívnej spolupráci v oblasti DPH. Týmito zmenami sa podrobne stanovuje, ako budú vnútroštátne daňové orgány spolupracovať v tejto oblasti s cieľom odhaľovať podvody s DPH a kontrolovať dodržiavanie povinností týkajúcich sa DPH.
Viac..  Čo vyčíta Európa Maďarsku a Poľsku? Rozpočet je ohrozený, Sulík v tom vidí taktiku

Legislatívne znenia dopĺňajú regulačný rámec v oblasti DPH pre elektronický obchod, ktorý nadobudne účinnosť v januári 2021 a ktorým sa zavádzajú nové povinnosti týkajúce sa DPH pre elektronické trhoviská a zjednodušené pravidlá dodržiavania predpisov v oblasti DPH pre online podniky.

Nové opatrenia sa budú uplatňovať od 1. januára 2024.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Wiezik

Vyjadrenie M. Wiezika (EĽS, Spolu-OD) k vystúpeniu ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU

Vystúpenie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU pre poľnohospodárstvo a rybárstvo vníma europoslanec …