brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia je pripravená začať rokovania so Spojeným kráľovstvom

Európska komisia privítala rozhodnutie Rady, ktorá povolila začatie rokovaní o budúcich partnerských vzťahoch s Veľkou Britániou. Komplexné usmernenia k rokovaniam vymedzujú rozsah a podmienky budúceho partnerstva a vzťahujú sa na všetky oblasti záujmu, vrátane obchodnej a hospodárskej spolupráce, presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestných veciach, zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany, účasti na programoch Únie a ďalších tematických oblastiach spolupráce. Formálne rokovania so Spojeným kráľovstvom majú začať v týždni od 2. marca 2020.

Rokovacie usmernenia, ktoré Rada prijala, vychádzajú z návrhu odporúčania, ktorý Komisia predložila 3. februára 2020 a plne rešpektujú už existujúce usmernenia a závery Európskej rady, ako aj politické vyhlásenie dohodnuté medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v októbri 2019.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: Sme pripravení začať rokovania so Spojeným kráľovstvom. Chceme vybudovať úzke a ambiciózne budúce partnerstvo, pretože je to v najlepšom záujme ľudí na oboch stranách Kanála. Chcela by som sa poďakovať Európskemu parlamentu a všetkým členským štátom za ich pretrvávajúcu dôveru v náš rokovací tím. Budeme sa usilovať o dosiahnutie najlepšieho možného výsledku.” Hlavný vyjednávač Európskej komisie, Michel Barnier informoval, že Komisia bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a všetkými členskými štátmi a je odhodlaná dosiahnuť dohodu pomocou transparentného procesu.

Viac..  Brusel vyhlasuje výzvu na novú sieť centier EUROPE DIRECT

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

sud

Komisia podala návrh na začatie konania proti Slovensku pre slabú ochranu hlucháňa hôrneho

Európska komisia sa rozhodla podať na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za to, …