koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Súčasný rozsah vypuknutia nákazy koronavírusom si vyžaduje väčšiu koordináciu krokov na úrovni EÚ

Rada v posledných týždňoch podnikla viacero krokov na koordináciu reakcie EÚ na vypuknutie vírusu COVIDI-19. Súčasný rozsah vypuknutia nákazy ukazuje, že je potrebné ešte viac koordinovať naše kroky na úrovni EÚ.

Chorvátske predsedníctvo sa preto 2. marca 2020 rozhodlo zmeniť režim integrovaných dojednaní o politickej reakcii na krízu (IPCR), a to z výmeny informácií na úplnú aktiváciu.

Úplná aktivácia IPCR umožňuje lepšie zameranie sa na určenie hlavných nedostatkov v jednotlivých sektoroch a vypracovanie konkrétnych reakčných opatrení EÚ na zasadnutiach za okrúhlym stolom pod vedením predsedníctva. Na týchto krízových zasadnutiach sa stretávajú zástupcovia úradu predsedu Európskej rady, Európskej komisie, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), zasiahnutých členských štátov a ďalších relevantných strán. Účastníci okrúhleho stola koncipujú, vypracúvajú a aktualizujú návrhy opatrení, o ktorých má rokovať a o ktorých rozhodne Rada.

Kontext

Dojednania IPCR posilňujú schopnosť Európskej únie prijímať rýchle rozhodnutia v prípade závažných medzisektorových kríz, ktoré si vyžadujú reakciu na politickej úrovni EÚ. Prostredníctvom týchto dojednaní poskytujú inštitúcie a útvary EÚ potrebnú podporu v súvislosti s krízou a jej vývojom. Dojednania o IPCR sa zakladajú na zásade subsidiarity a v plnej miere sa v nich rešpektujú zodpovednosti členských štátov v krízovej situácii. Nenahrádzajú existujúce dojednania na odvetvovej úrovni.

Viac..  EK vyzýva 4 členské štáty, aby dokončili transpozíciu smernice o energetickej efektívnosti

Dojednania IPCR schválila Rada 25. júna 2013. V decembri 2018 prijala Rada rozhodnutie, ktoré ich kodifikovalo do právneho aktu. Chorvátske predsedníctvo aktivovalo 28. januára 2020 dojednania EÚ o IPCR v režime výmeny informácií, čo viedlo k vypracovaniu integrovaných správ Komisie a ESVČ a vytvoreniu osobitnej stránky na webovej platforme IPCR, na ktorej sa zdieľajú informácie o vypuknutí vírusu COVID-19.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …