zeny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Ženy v EÚ zarábajú stále menej ako muži. Dôvodov je viacero

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vám prinášame prehľad o platových rozdieloch medzi mužmi a ženami, ktoré bohužiaľ aj napriek rôznym opatreniam pretrvávajú dodnes.

Tento rok uplynulo 25 rokov od prijatia Pekinskej deklarácie OSN, ktorej cieľom bolo podporiť emancipáciu žien na celom svete. Desať rokov od založenia samostatnej organizácie UN Women, ktorá sa pod záštitou OSN venuje rodovej rovnosti a emancipácii žien. A päť rokov od prijatia cieľov udržateľného rozvoja, jedným z ktorých je aj dosiahnutie rodovej rovnosti.

Ako na tom teda sme v tejto oblasti? Aj keď sa nám podarilo dosiahnuť istý pokrok, nespravodlivé rozdiely medzi ženami a mužmi stále pretrvávajú aj na pracovnom trhu. Ženy sú v priemere stále platené horšie ako muži.

Gender pay gap. Ako sa počítajú platové rozdiely medzi mužmi a ženami
  • Gender pay gap je rozdiel medzi priemernými mzdami mužov a žien.
  • Neupravený rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je rozdiel medzi priemerným hrubým hodinovým zárobkom mužov a žien vyjadrený ako percento mužských zárobkov. Nezohľadňuje vzdelanie, vek, odpracované hodiny ani druh práce.
  • Pri jeho výpočte sa berú do úvahy iba údaje pochádzajúce od firiem s minimálne 10 zamestnancami.

Aké veľké sú platové rozdiely medzi mužmi a ženami v EÚ?

Ženy v EÚ zarábajú v priemere o takmer 15% menej ako muži. Ide o európsky priemer, pričom čísla za jednotlivé štáty sa rôznia. Najväčšie rozdiely boli zaznamenané v Estónku (23%) a najmenšie v Rumunsku (3%). Na Slovensku ženy zarábajú v priemere o 19,4 % menej ako muži.

Menšie platové rozdiely však automaticky neznamenajú väčšiu rodovú rovnosť. Vyskytujú sa predovšetkým v krajinách, kde je zamestnaných menej žien. Väčšie rozdiely môžu znamenať to, že ženy viac pracujú v horšie platených oblastiach, alebo že ich veľká časť pracuje na čiastočný úväzok.

Ženy a muži na pracovnom trhu

Platové rozdiely medzi mužmi a ženami majú viacero dôvodov. Nejde tu len o rovnakú mzdu za rovnakú prácu, problém je oveľa hlbší.

Viac..  Miriam Lexmann podrobne vysvetľuje novinky v roamigových poplatkoch. VIDEO

Hoci v EÚ má vysokoškolské vzdelanie viac žien ako mužov, na trhu práce sú zastúpené menej. Takmer 30% žien v EÚ pracuje na čiastočný úväzok. Okrem toho je v ich prípade oveľa pravdepodobnejšie, že prestanú pracovať, aby sa mohli starať o deti alebo chorých príbuzných.

Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sa menia s vekom – keď ľudia začínajú pracovať, zvyčajne sú nižšie a potom sa zväčšujú. Tieto vzorce sa však v jednotlivých krajinách líšia. Platové rozdiely sú rôzne aj v jednotlivých odvetviach. V roku 2017 boli vo väčšine krajín EÚ vyššie v súkromnom ako vo verejnom sektore.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo ženy zarábajú menej, je nadmerné zastúpenie žien v odvetviach s relatívne nízkymi platmi a nedostatočné zastúpenie v odvetviach s vysokými príjmami. Napríklad v roku 2018 bolo v EÚ v priemere viac mužov vedcov a inžinierov ako žien – 59% v porovnaní so 41%. Ženy zastávajú v EÚ iba 33% riadiacich funkcií.

To, že majú ženy menšie platy, so sebou prináša aj riziko chudoby vo vyššom veku. V roku 2018 dostávali dôchodkyne nad 65 rokov v priemere o 30% nižšie ako dôchodky ako muži. Situácia medzi členskými štátmi sa tu tiež líši. V Luxembursku je to až 43% a v Estónsku len 1%. Na Slovenku predstavuje rozdiel v dôchodkoch 8%, čo nás stavia po Estónsku a Dánsku (7%) na tretie miesto z toho lepšieho konca.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …