zeleznice
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia navrhla vyhlásiť rok 2021 za Európsky rok železníc

Komisia navrhla vyhlásiť rok 2021 za Európsky rok železníc, aby podporila plnenie cieľov európskej zelenej dohody v oblasti dopravy. Sériou podujatí, kampaní a iniciatív v roku 2021 bude propagovať železničnú dopravu ako udržateľný, inovatívny a bezpečný spôsob dopravy. Zdôrazní jej prínos pre ľudí, hospodárstvo a klímu a zameria sa na zostávajúce prekážky vzniku skutočného jednotného európskeho železničného priestoru bez hraníc.

Komisárka pre dopravu Adina Vălean, ktorá oznámila návrh, uviedla: „Niet pochýb, že železničná doprava má vo väčšine oblastí obrovské prínosy: udržateľnosť, bezpečnosť, dokonca aj rýchlosť, pokiaľ je organizovaná a navrhnutá podľa požiadaviek 21. storočia. Železnice však majú aj hlbší aspekt: prepájajú EÚ nielen z fyzického hľadiska. Vytvorenie súdržnej a funkčnej siete v celej Európe je príkladom politickej súdržnosti. Európsky rok železníc nie je náhodná udalosť. Prichádza vo vhodnom čase, keď EÚ potrebuje tento druh spoločných projektov.“

Železničná doprava – udržateľné a bezpečné spojenie

Železničná doprava ako jeden z najudržateľnejších a najbezpečnejších druhov dopravy bude zohrávať hlavnú úlohu v budúcom európskom systéme mobility. Železničná doprava nie je len šetrnejšia k životnému prostrediu a energeticky účinná – je to aj jediný druh dopravy, pri ktorom sa od roku 1990 takmer nepretržite znižovali emisie CO2, pričom sa zároveň zvyšoval objem dopravy.

Železničná doprava spája ľudí, regióny a podniky v celej EÚ. Okrem toho je dôkazom európskych odborných skúseností v oblasti inžinierstva a súčasťou nášho európskeho dedičstva a kultúry.

Prečo 2021?

Európsky rok železníc v roku 2021 pomôže urýchliť modernizáciu železničnej dopravy, ktorá je potrebná na to, aby sa stala populárnejšou alternatívou menej udržateľných druhov dopravy.

Rok 2021 bude prvým úplným rokom, v ktorom sa budú v celej EÚ implementovať pravidlá štvrtého železničného balíka. Na rok 2021 pripadá aj niekoľko významných výročí v oblasti železničnej dopravy: 20. výročie železničného balíka, 175. výročie historicky prvého železničného spojenia dvoch hlavných miest EÚ (Paríž – Brusel), ako aj 40 rokov TGV a 30 rokov ICE.

Viac..  Najnáročnejšiu stavbu slovenských železníc zaplatil Brusel. Desiatky miliónov išlo na stavbu tunela Milochov pri Považskej Bystrici

Medzinárodný festival umenia EUROPALIA si už vybral železnice za svoju tému na rok 2021 a aktívne prispeje k celému radu činností počas celého Európskeho roka železníc.

Súvislosti

Európska komisia vo svojom oznámení z 11. decembra 2019 predstavila európsku zelenú dohodu pre EÚ a jej občanov s cieľom dosiahnuť klimatickú neutrálnosť do roku 2050. Keďže doprava predstavuje štvrtinu emisií skleníkových plynov v EÚ, tento sektor bude zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní uvedeného cieľa a stanovil sa preň cieľ znížiť emisie do roku 2050 o 90 %.

V rámci európskej zelenej dohody Komisia v súčasnosti pracuje na stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu, ktorá sa bude zaoberať emisiami zo všetkých druhov dopravy. Prioritou by mal byť presun podstatnej časti 75 % vnútrozemskej cestnej nákladnej dopravy na železničnú a vnútrozemskú vodnú dopravu.

Návrh Komisie o vyhlásení roka 2021 za Európsky rok železníc musia teraz prijať Európsky parlament a Rada.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nemecko

Brusel začal konanie voči Nemecku pre porušenie práva únie

Európska únia (EÚ) v stredu začala konanie voči Nemecku pre vlaňajšie rozhodnutie nemeckého ústavného súdu …