rokovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada EÚ prijala zjednodušené pravidlá DPH pre malé podniky

Rada prijala zjednodušené pravidlá DPH vzťahujúce sa na malé podniky. Účelom nových opatrení je znížiť administratívne zaťaženie a náklady na dodržiavanie predpisov pre malé podniky a vytvoriť fiškálne prostredie, ktoré pomôže malým podnikom efektívnejšie rásť a obchodovať cezhranične.

Podniky majú administratívne povinnosti týkajúce sa DPH a pôsobia ako výbercovia DPH. To vytvára náklady na dosahovanie súladu s predpismi, ktoré sú proporcionálne vyššie pre malé podniky než pre väčšie podniky. V existujúcom systéme DPH je oslobodenie od DPH pre malé podniky možné uplatniť len na domáce subjekty. Schválená reforma umožní, aby si podobné oslobodenie od DPH mohli uplatniť aj malé podniky usadené v iných členských štátoch.

Aktualizované pravidlá tiež zlepšia formu oslobodenia, čím prispejú k zníženiu nákladov na zabezpečenie súladu s predpismi v oblasti DPH. Zároveň sa vytvorí priestor na podnecovanie dobrovoľného dodržiavania predpisov, čo pomôže znižovať straty príjmov spôsobené nedodržiavaním predpisov a podvodmi v oblasti DPH.

Viac..  Export tovarov z Európskej únie v júli medziročne vzrástol o 10,3 %

V znení sa predpokladá, že malé podniky budú môcť získať nárok na uplatňovanie zjednodušených pravidiel DPH v tom prípade, ak ich ročný obrat zostane pod prahovou hodnotou stanovenou dotknutým členským štátom, ktorá nemôže byť vyššia ako 85 000 EUR. Za určitých podmienok budú môcť túto zjednodušenú úpravu využívať aj malé podniky z iných členských štátov, ktoré neprekračujú túto prahovú hodnotu, ak ich celkový ročný obrat v celej EÚ nepresiahne 100 000 EUR.

Nové pravidlá sa budú uplatňovať od 1. januára 2025.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …