zeny
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ženy v EÚ dodnes zarábajú v priemere 15% menej na hodinu ako muži

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2020 vám prinášame prehľad opatrení zo strany Európskeho parlamentu na vyrovnávanie platov mužov a žien.

Hoci je rodová rovnosť jednou zo základných princípov EÚ a zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu bola zavedená už pred 60 rokmi, ženy v EÚ dodnes zarábajú v priemere 15% menej na hodinu ako muži. Na Slovensku tento rozdiel predstavuje dokonca takmer 20%.

Európsky parlament to chce zmeniť. 30. januára prijali poslanci uznesenie, kde žiadajú Európsku komisiu, aby pripravila ambicióznu stratégiu rodovej rovnosti vrátane opatrení na odstránenie platových rozdielov medzi mužmi a ženami.

Komisia by mala túto stratégiu predstaviť už v marci. Avizovala však, že princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu bude jej základným kameňom.

Ako dosiahnuť rovnaké platy? Potrebujeme záväzné ciele a transparentnosť

Parlament žiada záväzné opatrenia pre súkromný aj verejný sektor proti platových rozdielom a za viac transparentnosti ohľadne miezd. Okrem toho poslanci žiadajú ich intenzívne presadzovanie, jasné ciele a monitorovanie, či sa situácia zlepšuje alebo nie.

Podľa poslancov by sme mali do konca tohto roka zrevidovať Európsky akčný plán proti platovým rozdielom, ktorý by mal obsahovať jasné ciele pre každú krajinu, o koľko by sa mali tieto rozdiely znížiť do piatich rokov.

Viac..  EUROBAROMETER: Európania schvaľujú reakciu EÚ na vojnu na Ukrajine

Kroky proti hlavným príčinám nerovnakých platov

Jednou z hlavných príčin, prečo ženy zarábajú menej ako muži, je to, že sú menej zastúpené na pracovnom trhu, pretože starostlivosť o deti alebo chorých príbuzných pripadá často im. Parlament preto žiada viac investícií do predškolskej výchovy, opatrovateľských služieb a vytvorenie takých pracovných podmienok, kde sa dá práca skĺbiť so starostlivosťou o rodinu.

Prostredníctvom série opatrení chcú tiež povzbudiť ženy k tomu, aby sa viac zaujímali o lepšie platené pracovné miesta. Počnúc propagáciou vedeckých a technologických predmetov medzi dievčatami v škola, cez podporou podnikania po celoživotné vzdelávanie.

Ako odstrániť rozdiely v dôchodkoch

Ďalším veľkým problémom sú aj rozdiely v dôchodkoch. Tie sú v priemere až dvakrát také vysoké ako rozdiely v platoch. Priemerná európska dôchodkyňa poberá až o 30% nižší dôchodok ako muži. Na Slovensku je tento rozdiel len veľmi malý – 6%, asi preto, že aj mužské dôchodky sú veľmi nízke. Poslanci preto navrhujú zavedenie minimálnych dôchodkov a započítavanie rokov, keď sa žena venovala starostlivosti o rodinu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …