zmluva
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Novú vládu čaká veľká výzva, zosúladenie environmentálnych cieľov s hospodárskou politikou

BRATISLAVA – Novú vládu, ktorá vznikne po blížiacich sa parlamentných voľbách, čakajú v energetike viaceré výzvy. Veľkou výzvou do budúcnosti je podľa energetikov zo Stredoslovenskej energetiky (SSE) zosúladenie environmentálnych a ekologických cieľov s hospodárskou politikou, a to pri zachovaní ekonomickej udržateľnosti celého systému.

„A to tak, aby to nepoškodilo konkurencieschopnosť našej ekonomiky a neprimerane zaťažilo rozpočty obyvateľstva. Naplnenie ambicióznych cieľov environmentálnej politiky, riešené cez energetiku, v tak priemyselne orientovanej ekonomike a so životnou úrovňou SR pod priemerom EÚ, bude pre rezort hospodárstva obrovskou výzvou,“ uviedla hovorkyňa SSE Michaela Krivá.

Nové ministerstvo hospodárstva sa podľa energetikov zo SSE musí pripraviť aj na vypracovanie novej energetickej politiky a stratégie bezpečnosti Slovenska, keďže od roku 2014, kedy bola posledná verzia prijatá, nastali viaceré výrazné legislatívne zmeny. „Pre budúcu vládu preto považujeme za zásadné nastavenie dlhodobej energetickej koncepcie, ktorá by mala zohľadňovať strategické ciele EÚ, ako aj očakávania v oblasti environmentálnej politiky,“ dodala Krivá. Súčasťou energetickej stratégie by podľa energetikov malo byť aj riešenie otázok primeraného regulačného rámca v energetike, adresné (nie celoplošné) riešenia energetickej chudoby, a tiež riešenia stability dodávok energií celej elektrizačnej siete.

Podľa energetikov zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) bude nová vláda postavená pred neľahkú úlohu implementovať európsku legislatívu vyplývajúcu zo stratégie Energetickej únie. „Primárne je potrebné transponovať smernicu o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou,“ povedal hovorca SSD Miroslav Gejdoš. Energetici z distribučky, podobne ako kolegovia zo SSE, taktiež očakávajú, že veľkou výzvou pre novú vládu bude aj implementácia opatrení vychádzajúcich zo stratégie European Green Deal, ktorá bude mať dopad na viaceré odvetvia na Slovensku.

Viac..  I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Alternatívny dodávateľ energií, spoločnosť Magna Energia, očakáva od novej vlády zosúladenie regulácie so záväznými politikami Európskej komisie a priblíženie k 21.storočiu. „Regulačný úrad by mal byť odborný, nie politický. Zmena v roku 2017 znamenala návrat k zneniu vyhlášok z predošlého regulačného obdobia (z roka 2012) a eliminovala všetky zmeny súvisiace s nástupom inteligentných meracích systémov,“ konštatoval portfólio manažér spoločnosti Magna Energia Martin Semrič.

Energetici našli v pôsobení súčasného ministerstva hospodárstva v energetike počas ostatných štyroch rokov aj pozitíva. „V poslednej dobe oceňujeme najmä otvorenie a riadenie odbornej diskusie zameranej na implementáciu novej legislatívy EÚ v oblasti vnútorného trhu s elektrinou do národnej legislatívy,“ uviedla Krivá s tým, že za pozitívum takisto považuje ich firma aj legislatívne kroky na reformu tarify za prevádzkovanie systému, ktorá tvorí zhruba pätinu z koncovej ceny elektriny. „Rovnako možno pozitívne vnímať transparentnejšiu podporu energeticky náročných podnikov,“ dodala.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …