EU-Afrika
Virginie Battu-Henriksson, Josep Borrell Fontelles a Jutta Urpilainen. PHOTO: © European Union.

EÚ navrhla základ novej stratégie vzťahov s Afrikou


Európska komisia a vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku navrhli základ novej stratégie vzťahov s Afrikou. V oznámení sa uvádzajú návrhy na zintenzívnenie spolupráce prostredníctvom partnerstva v piatich kľúčových oblastiach: ekologická transformácia, digitálna transformácia, udržateľný rast a pracovné miesta, mier a správa vecí verejných, a migráciu a mobilitu. Na základe tohto dokumentu bude Európa rokovať s africkými partnermi o novej spoločnej stratégii, ktorá sa má schváliť na samite Európskej únie (EÚ) a Africkej únie (AÚ) v októbri 2020.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila: „Dnešná stratégia vzťahov s Afrikou je plánom, ktorý nám umožní posunúť sa vpred a dostať naše partnerstvo na novú úroveň. Afrika je prirodzeným partnerom a susedom Európskej únie. Spoločne môžeme zaistiť prosperujúcejšiu, mierovejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre všetkých.“

Vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredseda Európskej komisie pre silnejšiu Európu vo svete Josep Borrell povedal: „V Afrike je v hre časť budúcnosti Európy. Aby sme dokázali čeliť spoločným problémom, potrebujeme silnú Afriku a Afrika potrebuje silnú Európu. Posilnením nášho už aj tak veľmi intenzívneho partnerstva v oblastiach, ako je mier a stabilita, chudoba a nerovnosti, terorizmus a extrémizmus, môžeme len získať. Naše dva kontinenty sa potrebujú, aby mohli posilniť sami seba, posilniť sa navzájom a naplniť spoločnú ambíciu, ktorou je lepší svet spočívajúci na medzinárodnom poriadku založenom na pravidlách.“

Európska komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová v tejto súvislosti dodala: „Vďaka piatim navrhnutým partnerstvám, ktoré vychádzajú z našich spoločných záujmov a hodnôt, budú Afrika a Európa spoločne viesť proces ekologickej a digitálnej transformácie a zároveň podporovať udržateľné investície a tvorbu pracovných miest. Mojou hlavnou prioritou teraz je zaistiť, aby zo stratégie vzťahov s Afrikou profitovali mladí ľudia a ženy, keďže je naplnením ich ambícií.“

Základom navrhnutej obnovenej spolupráce na partnerstvách v piatich oblastiach bude priebežný dialóg s africkými partnermi. Tento dialóg sa zintenzívni pred samitom EÚ – AÚ, ktorý sa uskutoční v októbri 2020 v Bruseli a ktorého cieľom bude stanoviť spoločné strategické priority na nadchádzajúce roky.

Predložené návrhy vychádzajú z rastúcej dynamiky vzťahov medzi EÚ a Afrikou. Rok 2020, počas ktorého sa bude konať 6. summit Africkej únie a EÚ a uzavrú sa rokovania o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov, bude kľúčový pre naplnenie našej ambície o vytvorenie ešte pevnejšieho partnerstva s Afrikou, ktorá je naším prirodzeným partnerom.

Toto partnerstvo by malo byť založené na jasnom chápaní našich spoločných záujmov a povinností.

V oznámení sa navrhuje, aby EÚ a Afrika spolupracovali ako partneri na týchto opatreniach:

  1. Maximalizovať prínosy ekologickej transformácie a minimalizovať hrozby pre životné prostredie v plnom súlade s Parížskou dohodou.
  2. Podporiť digitálnu transformáciu kontinentu.
  3. Podstatne zvýšiť environmentálne, sociálne a finančne udržateľné investície, ktoré sú odolné voči dôsledkom zmeny klímy; podporovať investičné príležitosti rozšírením využívania inovatívneho mechanizmu financovania a podporiť regionálnu a kontinentálnu hospodársku integráciu, najmä prostredníctvom africkej kontinentálnej dohody o voľnom obchode.
  4. Prilákať investorov podporou afrických štátov pri prijímaní politík a regulačných reforiem, ktoré zlepšujú podnikateľské a investičné prostredie, okrem iného aj vytváraním rovnakých podmienok pre podnikanie.
  5. Dosiahnuť rýchle zlepšenie v oblasti vzdelávania, znalostí a zručností a výskumných a inovačných kapacít, najmä pokiaľ ide o ženy a mládež, ochrany a zlepšovania sociálnych práv a odstraňovania detskej práce.
  6. Prispôsobiť a prehĺbiť podporu EÚ mierovému úsiliu v Afrike formou štruktúrovanejšej a strategickejšej spolupráce s osobitným dôrazom na najzraniteľnejšie regióny.
  7. Začleniť otázky dobrej správy vecí verejných, demokracie, ľudských práv, právneho štátu a rodovej rovnosti do prijímaných opatrení a spolupráce
  8. Zaistiť odolnosť prepojením humanitárnych, rozvojových, mierových a bezpečnostných zásahov vo všetkých fázach cyklu konfliktov a kríz.
  9. Vybudovať vyvážené, koherentné a komplexné partnerstvá v oblasti migrácie a mobility.
  10. Posilniť medzinárodný poriadok založený na pravidlách a multilaterálny systém, ktorého ústredným prvkom je Organizácia Spojených národov.
Viac..  Europarlament schválil nástroj pre spravodlivú hospodársku súťaž na jednotnom trhu

Súvislosti

Európska komisia a Komisia Africkej únie sa 27. februára 2020 stretli v Addis Abebe na 10. spoločnom zasadnutí, na ktorom sa diskutovalo o budúcej spolupráci v uvedených oblastiach. Ďalšia významná príležitosť na konzultáciu s africkými partnermi sa naskytne v máji, kedy sa uskutoční zasadnutie ministrov AÚ – EÚ, na ktorom sa zídu ministri zahraničných vecí z oboch kontinentoch.

Tieto návrhy vychádzajú aj zo záväzkov prijatých na 5. samite Africkej únie a Európskej únie v Abidžane. Pokrok, ktorý sa odvtedy dosiahol, zahŕňa vytvorenie africko-európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta v roku 2018, ktorej cieľom je posilnenie hospodárskych a obchodných vzťahov prostredníctvom udržateľných investícií a vytvárania pracovných miest. Dôležitým medzníkom bolo aj uzavretie memoranda o porozumení medzi AÚ a EÚ o mieri, bezpečnosti a správe vecí verejných v roku 2018, čím sa prehĺbila spolupráca v týchto oblastiach.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Brocková: Musíme sa zamerať na urgentné potreby Ukrajiny, pozornosť sa venuje aj Afrike

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa v pondelok, 28. novembra …