koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ navýši rozpočet na naliehavý výskum a vývoj vakcín proti koronavírusu a jeho liečbu

Po uverejnení januárovej výzvy s objemom 10 miliónov eur Komisia zabezpečila ďalších 37,5 milióna eur na naliehavý výskum v oblasti vývoja vakcín proti vírusu COVID-19 a na jeho liečbu a diagnostiku. Toto opatrenie je súčasťou koordinovanej reakcie EÚ na hrozbu, ktorú pre verejné zdravie predstavuje COVID-19.

Vďaka dodatočnej sume z programu Horizont 2020 Komisia zvyšuje rozpočet núdzovej výzvy vyhlásenej v januári s cieľom bojovať proti epidémii COVIDI-19 na 47,5 milióna eur. Mohla tak vybrať 17 projektov zahŕňajúcich 136 výskumných tímov z celej EÚ i mimo nej, ktoré začnú pracovať na vývoji očkovacích látok, nových liečebných postupov, diagnostických testov a lekárskych systémov zameraných na prevenciu šírenia koronavírusu.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová vyhlásila:Núdzové financovanie z programu Horizont 2020 umožní výskumníkom okamžite reagovať na vypuknutie koronavírusu na viacerých frontoch. To, ako rýchlo sa výskumná obec mobilizuje, nám dáva novú nádej, že čoskoro budeme o krok bližšie k zastaveniu šírenia vírusu.“

Komisia s vybranými príjemcami momentálne rokuje o dohodách o grante. Vybraných 17 projektov sa bude zameriavať na tieto oblasti:

  • vývoj nových očkovacích látok – jednak preventívnej profylaktickej vakcíny, jednak terapeutickej vakcíny, ktorá sa bude používať na liečbu,
  • rýchle diagnostické testy v mieste poskytovania starostlivosti. Zvýši sa úsilie o to, aby zdravotnícki pracovníci v prvej línii dokázali vírus rýchlejšie a presnejšie diagnostikovať, čím sa zníži riziko jeho ďalšieho šírenia,
  • nové spôsoby liečby, pri ktorej sa bude uplatňovať dvojitý prístup. Na jednej strane pôjde o urýchlenie vývoja nových liečebných postupov, ktoré sa v súčasnosti pripravujú (vrátane terapeutických peptidov, monoklonálnych protilátok a širokospektrálnych antivirotík), a na strane druhej o skríning a identifikáciu molekúl, ktoré by mohli pôsobiť proti vírusu. Používať sa pritom budú moderné modelovacie a výpočtové techniky,
  • zlepšenie epidemiologických postupov a verejného zdravia vrátane našej pripravenosti a reakcie na epidémie. Tieto projekty pomôžu vytvoriť lepšie monitorovacie systémy s cieľom účinne predchádzať šíreniu vírusu a kontrolovať ho, ako aj prispieť k chápaniu sociálnej dynamiky.
Viac..  EK zvýši rozpočet programu Horizont Európa na podporu inovácií, aj na pomoc výskumníkom z Ukrajiny

Súvislosti

Komisia 30. januára 2020 uverejnila osobitnú výzvu na vyjadrenie záujmu, aby podporila výskum zameraný na vírus COVID-19. Sprvu z osobitného fondu pre núdzový výskum programu Horizont 2020 pre výskum a inovácie vyčlenila rozpočet 10 miliónov eur. Komisia napriek veľmi krátkej dvojtýždňovej lehote na predkladanie projektov dostala 91 návrhov a nezávislí experti ich vyhodnotili v rekordnom čase. Vzhľadom na špičkovú kvalitu návrhov Komisia zároveň zmobilizovala dodatočné finančné prostriedky, aby mohla podporiť viac projektov. Žiadatelia boli informovaní 4. marca.

Okrem toho sa v rámci programu Horizont 2020 až 45 miliónov eur použije na podporu ďalšieho výskumu prostredníctvom Iniciatívy za inovačnú medicínu (IMI), čo je verejno-súkromné partnerstvo medzi Komisiou a farmaceutickým priemyslom. Od farmaceutického priemyslu sa očakáva podobný záväzok, vďaka čomu by celková investícia do zrýchleného výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 3. marca, mohla dosiahnuť až 90 miliónov eur. Celková suma finančných prostriedkov na výskum v oblasti koronavírusu mobilizovaná z programu Horizont 2020 a z priemyslu prostredníctvom IMI by tak mohla dosiahnuť takmer 140 miliónov eur.

K pripravenosti a reakcii na COVID-19 už prispievajú viaceré projekty financované zo zdrojov EÚ, ako je napríklad európsky archív vírusov GLOBAL (EVAg), projekt PREPARE či zapojenie Komisie do globálnej výskumnej spolupráce v oblasti pripravenosti na infekčné choroby (GloPID-R).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

veda, vyskum

EK zvýši rozpočet programu Horizont Európa na podporu inovácií, aj na pomoc výskumníkom z Ukrajiny

Komisia schválila zmenu pracovného programu Horizont Európa na roky 2021 – 2022, ktorou zvýšila jeho rozpočet …