Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Zvládnutie šírenia koronavírusu si vyžaduje našu dôveru v konanie príslušných úradov a zdravotníkov


Plénum Európskeho parlamentu sa bude dnes prioritne zaoberať aj otázkami súvisiacimi s účinným zabraňovaním šírenia koronavírusu, aktuálnym vývojom a možnosťami zaistenia spoločnej koordinovanej európskej reakcie.

Súčasný stav šírenia nákazy ukazuje, že je potrebné výraznejším spôsobom koordinovať kroky na úrovni Európskej únie. Chorvátsko, ako predsedajúca krajina Rady Európskej únie, sa preto začiatkom mesiaca správne rozhodlo pre plnú aktiváciu mechanizmu integrovaných dojednaní o politickej reakcii na krízu,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová. Uľahčuje to riešenie situácie na európskej úrovni a posilňuje schopnosť prijímať efektívne spoločné rozhodnutia.

Podstatná je aj dôvera v reakcie a konanie príslušných úradov a zdravotníkov zo strany verejnosti. Nie je absolútne žiaden dôvod ich spochybňovať, naopak pre zvládnutie šírenia koronavírusu je dôležité dôsledné dodržiavanie ich odporúčaní,“ zdôraznila europoslankyňa.

Informácie v médiách, no najmä na sociálnych sieťach, sa v súvislosti s koronavírusom bohužiaľ pohybujú najmä v dvoch rovinách, a to od akéhosi zľahčovania až zosmiešňovania tých, ktorí sa na možné zhoršovanie situácie pripravujú, po naopak vyvolávanie hystérie.Aj tu by malo platiť pravidlo akejsi zlatej strednej cesty, čo znamená nepodľahnúť zbytočnej panike, no zároveň vzniknutú situáciu nepodceňovať. Riziku by sa mali v najväčšej možnej miere vyhýbať predovšetkým najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, teda starší ľudia a ľudia s oslabenou imunitou,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  Medzinárodné ocenenie pre europoslankyňu Miriam Lexmann

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia navrhuje opatrenia na zabránenie nárastu prípadov počas jesene a zimy

Európska komisia (EK) navrhla konkrétne opatrenia na zabránenie nárastu prípadov ochorenia COVID-19 počas nadchádzajúcej jesene …