peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Najčastejší dôsledok zlej platobnej disciplíny slovenských firiem je strata zisku

BRATISLAVA – Najčastejší dôsledok zlej platobnej disciplíny slovenských firiem je strata zisku. Týka sa až polovice spoločností, ktoré bojujú s problémom neplatenia faktúr, respektíve meškajúcich úhrad. V rámci celej Európy uviedlo tento fakt 43 % respondentov. Vyplýva to z reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS, ktorá sa venuje správe a inkasu pohľadávok.

„Nedostatočná platobná disciplína prináša so sebou vážne trhliny v riadnom chode podnikania. Pocíti ich každá firma, ktorá musí následne prijať rôzne opatrenia, aby ju čo najmenej zaťažili výpadky vo financiách,“ uviedol konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko Michal Šoltes.

Medzi ďalšie dôsledky zlej platobnej disciplíny patria podľa prieskumu výpadky v peňažnom toku (44 %), vyššie vstupné náklady (38 %) a upustenie od investícií (29 %). Štvrtina slovenských firiem uviedla ako dôsledok neplatenia faktúr reštriktívnu politiku pri prijímaní zamestnancov a nutnosť zvýšiť ceny na kompenzáciu neplatenia. Spoločnosti sa však v tejto súvislosti obávajú aj o vlastnú existenciu. Na Slovensku sa tento problém podľa výsledkov prieskumu týka 12 % firiem. Hrozbu zániku najvypuklejšie cítia v Chorvátsku (26 %), Bulharsku (24 %), ale aj Veľkej Británii (23 %) a Francúzsku (22 %).

Viac..  Premiér podpísal dohodu o financovaní plánu obnovy, Slovensko dostane prvých 822 miliónov eur

Prieskum skupiny EOS analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.

Spoločnosť EOS Group je medzinárodný poskytovateľ finančných služieb. Jeho hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S viac ako 8 000 zamestnancami zaisťuje finančnú bezpečnosť pre približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách prostredníctvom vyše 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …