socialne media
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Sociálne médiá na Slovensku využíva vyše 40 % firiem, v rámci EÚ však zaostávajú


BRATISLAVA  – Využívanie sociálnych médií spoločnosťami na Slovensku rastie, za najaktívnejšími krajinami Európskej únie však stále zaostávame. Podľa údajov Eurostatu totiž v minulom roku využívalo sociálne siete 42 % firiem na Slovensku, kým v roku 2014 to bolo ešte len 29 %. V celej Európskej únii pritom využívanie sociálnych sietí v minulom roku potvrdila presná polovica spoločností, oproti 34 % spred piatich rokov.

Vôbec najaktívnejšie so sociálnymi sieťami v rámci únie pracujú firmy na Malte, kde ich využívanie potvrdilo 84 % subjektov. Nasledovalo Dánsko s podielom 75 % a Holandsko, kde sociálne siete v minulom roku využívalo až 74 % firiem. Na druhej strane za Slovenskom zaostávali už iba firmy v piatich krajinách. Vôbec najnižšie využívanie sociálnych sietí uvádzali spoločnosti v Rumunsku a Bulharsku s podielom 33 %, resp. 34 %. Ich slabšie využívanie ako na Slovensku už avizovali iba podniky z Poľska, Maďarska a Lotyšska.

Vôbec najvyšší nárast podielu využívania sociálnych sietí spoločnosťami medzi rokmi 2014 a 2019 pritom štatistici Eurostatu namerali v Dánsku a Luxembursku, kde podiel stúpol zhodne o 26 percentuálnych bodov na spomínaných 75 % v Dánsku a 62 % v Luxembursku. Nasledovali severské krajiny Fínsko a Švédsko s nárastom využívania sociálnych sietí firmami o 25, resp. 24 percentuálnych bodov.

Viac..  Kybernetická bezpečnosť: Europarlament prijal opatrenia na posilnenie odolnosti EÚ

Uvedené dáta Eurostatu pritom vychádzajú z ročného prieskumu využívania informačných a komunikačných technológií v podnikateľskej sfére. Spoločnosti odpovedali na otázku, či využívajú niektorý z typov sociálnych médií, ako sú sociálne siete, blogy, weby zdieľaného multimediálneho obsahu či nástroje na zdieľanie vedomostí na báze Wikipedie.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nadmerná úmrtnosť v EÚ klesá, vysoký nadpriemer úmrtí zaznamenáva Portugalsko

Nadmerná úmrtnosť v EÚ sa v júni 2022 znížila na +6 % z +7 % …