koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Úrad pre verejné obstarávanie preveruje zákazky vyhlásené Správou štátnych hmotných rezerv


Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len “úrad”) preveruje postup zadávania zákaziek súvisiacich s dodaním zdravotníckych pomôcok, ktoré vyhlásila Správa štátnych hmotných rezerv. Úrad začal konať okamžite po zverejnení informácií, ktoré môžu signalizovať pochybnosti pri prerozdeľovaní verejných zdrojov. Proces preverovania sme spustili v utorok,17. marca. Verejný obstarávateľ má v stanovenej lehote zdokladovať, akým spôsobom v rámci priameho rokovacieho konania dospel ku konečnému výberu hospodárskych subjektov, ktoré predložili ponuku a bola s nimi uzavretá zmluva. Je potrebné povedať, že presné informácie o danom postupe má do doby doručenia informácií iba samotný verejný obstarávateľ.”  vysvetľuje predseda úradu Miroslav Hlivák.

Úrad do procesu nákupov nevstupoval vydaním predbežného opatrenia z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s koronavírusom ako aj v kontexte dynamicky sa meniacej situácie na trhu s požadovanými komoditami, aby nebrzdil proces nákupov. Použitie mimoriadnych postupov nezbavuje žiadneho verejného obstarávateľa zodpovednosti za hospodárne a efektívne obstarávanie. “Dovoľte mi tiež objasniť, že úrad nezaslal žiaden mail, ktorý by verejnému obstarávateľovi odobril jeho postup, keďže, ako som spomenul, úrad v danej fáze pred podpisom zmluvy nedisponoval a ani nedisponuje  informáciami, ktoré sú pre komplexné posúdenie samotného postupu vo verejnom obstarávaní potrebné. Vo vzájomnej opakovanej komunikácií však zdôraznil povinnosť dodržania princípu hospodárnosti a transparentnosti pri vynakladaní verejných zdrojov a to aj počas mimoriadnej situácie.” dodal M. Hlivák.

Viac..  I. Štefanec: Úspech Chorvátska pocítia Slováci priamo na vlastnej koži

Úrad si tiež vyžiadal zaslanie zoznamu všetkých zmlúv, ktoré boli uzavreté za posledné dva týždne, to zn. v čase od 4. 3. 2020 do 18. 3. 2020, v súvislosti s dodaním tovaru na zabezpečenie mimoriadnej situácie týkajúcej sa ochorenia COVID-19. Keďže tieto nákupy súvisía s mimoriadnou situáciou, ktorá sa momentálne citlivo dotýka každého občana, úrad bude o svojich zisteniach informovať po ukončení konania a v závislosti od jeho záverov sa môže obrátiť na ďalšie príslušné kontrolné orgány. “Prioritou úradu nie je vyvolávať špekulácie, ale dohliadať na zákonný postup aj v mimoriadnej situácii.” uzavrel M. Hlivák.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia navrhuje opatrenia na zabránenie nárastu prípadov počas jesene a zimy

Európska komisia (EK) navrhla konkrétne opatrenia na zabránenie nárastu prípadov ochorenia COVID-19 počas nadchádzajúcej jesene …