koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Úrad pre verejné obstarávanie preveruje zákazky vyhlásené Správou štátnych hmotných rezerv

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len “úrad”) preveruje postup zadávania zákaziek súvisiacich s dodaním zdravotníckych pomôcok, ktoré vyhlásila Správa štátnych hmotných rezerv. Úrad začal konať okamžite po zverejnení informácií, ktoré môžu signalizovať pochybnosti pri prerozdeľovaní verejných zdrojov. Proces preverovania sme spustili v utorok,17. marca. Verejný obstarávateľ má v stanovenej lehote zdokladovať, akým spôsobom v rámci priameho rokovacieho konania dospel ku konečnému výberu hospodárskych subjektov, ktoré predložili ponuku a bola s nimi uzavretá zmluva. Je potrebné povedať, že presné informácie o danom postupe má do doby doručenia informácií iba samotný verejný obstarávateľ.”  vysvetľuje predseda úradu Miroslav Hlivák.

Úrad do procesu nákupov nevstupoval vydaním predbežného opatrenia z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s koronavírusom ako aj v kontexte dynamicky sa meniacej situácie na trhu s požadovanými komoditami, aby nebrzdil proces nákupov. Použitie mimoriadnych postupov nezbavuje žiadneho verejného obstarávateľa zodpovednosti za hospodárne a efektívne obstarávanie. “Dovoľte mi tiež objasniť, že úrad nezaslal žiaden mail, ktorý by verejnému obstarávateľovi odobril jeho postup, keďže, ako som spomenul, úrad v danej fáze pred podpisom zmluvy nedisponoval a ani nedisponuje  informáciami, ktoré sú pre komplexné posúdenie samotného postupu vo verejnom obstarávaní potrebné. Vo vzájomnej opakovanej komunikácií však zdôraznil povinnosť dodržania princípu hospodárnosti a transparentnosti pri vynakladaní verejných zdrojov a to aj počas mimoriadnej situácie.” dodal M. Hlivák.

Viac..  SLOVENSKÁ REPUBLIKA PRIJALA PO ÚTOKU VO VIEDNI BEZPEČNOSTÉ OPATRENIA

Úrad si tiež vyžiadal zaslanie zoznamu všetkých zmlúv, ktoré boli uzavreté za posledné dva týždne, to zn. v čase od 4. 3. 2020 do 18. 3. 2020, v súvislosti s dodaním tovaru na zabezpečenie mimoriadnej situácie týkajúcej sa ochorenia COVID-19. Keďže tieto nákupy súvisía s mimoriadnou situáciou, ktorá sa momentálne citlivo dotýka každého občana, úrad bude o svojich zisteniach informovať po ukončení konania a v závislosti od jeho záverov sa môže obrátiť na ďalšie príslušné kontrolné orgány. “Prioritou úradu nie je vyvolávať špekulácie, ale dohliadať na zákonný postup aj v mimoriadnej situácii.” uzavrel M. Hlivák.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

ockovanie

COVID-19: Očkovacia látka už čoskoro aj na Slovensku. Na dobrovoľnej báze a bez doplatku

Očkovanie proti COVID-19 bude na dobrovoľnej báze a bez doplatku pacienta. Vakcíny máme zakontrahované cez Európsku …