stefanec
Europoslanec Ivan Štefanec. PHOTO: © European Union.-EP.

Ivan Štefanec: Spúšťame prieskum o potrebách podnikateľov v čase epidémie

Slovenský europoslanec a prezident organizácie SME Europe Ivan Štefanec (KDH) informuje, že SME Europe spúšťa celoeurópsky online prieskum pre malé a stredné podniky a živnostníkov, ktorého výsledky pomôžu pri nastavovaní legislatívy pre prekonanie následkov pandémie koronavírusu. SME Europe je odborná organizácia pri Európskej ľudovej strane, ktorá sa zaoberá pomocou malému a strednému podnikaniu.

“Malí a strední podnikatelia a živnostníci sú tí, ktorí najviac trpia bezprostrednými ekonomickými dopadmi pandémie. Prevádzky sú zatvorené, klesá dopyt, viazne výroba a zásobovanie. Pritom práve malé podniky sú chrbtovou kosťou nášho hospodárstva. Európska únia aj mnohé národné vlády už avizovali rôzne opatrenia na ich podporu. Z hľadiska SME Europe považujeme za kľúčové pýtať sa priamo ich na to, v akom stave sa v súčasnosti nachádza ich podnikanie a aké kroky považujú oni za najefektívnejšie v boji proti následkom pandémie. Na základe výsledkov a ďalších analýz budeme spracovávať a navrhovať legislatívne opatrenia na úrovni Európskej únie, ktoré im umožnia preklenúť toto obdobie a čo najskôr opäť rozbehnúť podnikanie.” 

Viac..  Ivan Štefanec: Zjednodušíme výrobcom záťaž a lepšie ochránime spotrebiteľov

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Zjednodušíme výrobcom záťaž a lepšie ochránime spotrebiteľov

Výbor Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa schválil jednoznačnou väčšinou návrh europoslanca a …