Wiezik
Europoslanec Michal Wiezik. PHOTO: © European Union-EP.

Michal Wiezik o dopadoch COVID-19 na Európsky ekologický dohovor

Dopady COVID-19 si vyžadujú špeciálne opatrenia, zamerané na udržanie a oživenie ekonomiky. Okrem iných budeme potrebovať pružné financovanie v rámci rozpočtu EÚ cez štrukturálne fondy, rozšírenie použiteľnosti prostriedkov z Fondu solidarity (pozn. Fond je určený na pomoc pri prírodných katastrofách), procedurálne zjednodušenie schvaľovania štátnej pomoci pre podniky a dodatočné opatrenia v tomto právnom rámci v prípade, že nastane závažná porucha fungovania hospodárstva.

Opatrenia, ktorými reagujeme na šírenie koronavírusu, by nemali byť na úkor ambícií Európskeho ekologického dohovoru, nemali by spôsobiť odklad prijatia strategických dokumentov a legislatívy, ambicióznych pravidiel a povinností v rámci nich. V týchto dňoch bude formou výzvy podporenej viacerými europoslancami Komisia požiadaná, aby postupovala podľa prijatého Pracovného programu pre rok 2020, ktorý je kľúčový pre Európsky ekologický dohovor, v súlade s plánovanou 10 ročnou stratégiou pre ochranu biodiverzity, stratégiou pre potravinový reťazec “z farmy na stôl”, stratégiou pre lesy EÚ, a neposlednom rade aj s prácou s Európskym parlamentom a Radou EÚ na európskom právnom predpise o ochrane klímy.

Viac..  Eugen Juryca: Hrozienka a maliny z Bruselu alebo niekoľko zaujímavostí z hlasovania

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brockova

Ingrid Brocková na Stredoeurópskej energetickej konferencii: V boji s novým koronavírusom potrebujeme všetci veľa energie a odvahy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa 28. septembra …