koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament je pripravený pomôcť regiónom a sektorom, ktoré najviac postihla pandémia koronavírusu


Výbor EP pre regionálny rozvoj intenzívne pracuje na urýchlenom schválení a implementácii Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (Coronavirus Response Investment Initiative).

Predseda Výboru EP pre regionálny rozvoj Younous Omarjee (GUE/NGL, FR) v piatok vyhlásil: „Európa musí práve teraz prejaviť solidaritu. Kohézna politika je neoddeliteľne spätá so solidaritou a teraz – viac ako kedykoľvek predtým – musí čeliť tejto výzve [súvisiacej s nákazou COVID-19] tak, aby bola implementovaná čo najefektívnejšie. Výbor pre regionálny rozvoj urobí maximum pre to, aby boli peniaze uvoľnené tam, kde sú najviac potrebné.‟

Ďalší postup

Zmeny pravidiel, ktoré upravujú financovanie zo strany EÚ, sú schvaľované prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu. Nová právna úprava bude teda výsledkom dohody Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ a jej následného schválenia oboma inštitúciami.

Predsedníctvo Výboru EP pre regionálny rozvoj a jeho koordinátori (lídri poslaneckých klubov vo výbore) už čoskoro oznámia ďalšie kroky. Snahou výboru je prerokovať návrh z dielne Európskej komisie čo najskôr. Zmena pravidiel umožní presmerovanie prostriedkov k regiónom a odvetviam, ktoré pandémia zasiahla najviac.

Súvislosti

Európska komisia dňa 10. marca informovala o Investičnej iniciatíve v reakcii na koronavírus (Coronavirus Response Investment Initiative), ktorá je zameraná na podporu systémov zdravotnej starostlivosti, malých a stredných podnikov, pracovných trhov a ďalších zraniteľných odvetví hospodárstva členských štátov. Legislatívne návrhy, ktoré upravujú takzvané Nariadenie o spoločných ustanoveniach a pravidlá vzťahujúce sa na Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky námorný a rybársky fond, boli predložené 13. marca.

Viac..  Rada EÚ a Európsky parlament sa dohodli na nových pravidlách bezpečnosti výrobkov

Komisia chce na boj proti následkom pandémie nového koronavírusu uvoľniť 37 miliárd eur z kohéznej politiky. Exekutíva EÚ za týmto účelom oznámila, že sa tento rok vzdá svojej povinnosti požiadať členské štáty o vrátenie nevyužitých prostriedkov predbežného financovania štrukturálnych fondov. Týchto približne 8 miliárd eur z rozpočtu EÚ budú môcť členské štáty použiť na doplnenie štrukturálnych finančných prostriedkov vo výške 29 miliárd eur pre celú EÚ.

Komisia tiež navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti Fondu solidarity EÚ aj na krízu v oblasti verejného zdravia, aby sa mohol v prípade potreby mobilizovať pre najviac postihnuté členské štáty.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak vyrocie

Peter Pollák: Ako sme si v Európskom parlamente pripomenuli 70. výročie jeho založenia. VIDEO

Na slávnosti v rokovacej sále v Štrasburgu si poslanci pripomenuli vytvorenie Spoločného zhromaždenia Európskeho spoločenstva …