hlasovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci budú hlasovať o uvoľnení 37 miliárd na pomoc krajinám počas pandémie COVID-19


Vo štvrtok 26. marca budú poslanci hlasovať o uvoľnení 37 miliárd eur zo štrukturálnych fondov EÚ na pomoc krajinám počas pandémie COVID-19.

Uvoľnenie peňazí z fondov EÚ, ktoré navrhla Európska komisia, je kľúčovou súčasťou balíka európskych opatrení proti koronavírusu. V parlamente by to malo byť prijaté v skrátenom konaní.

Odkiaľ sú tieto peniaze?

Návrh sa týka európskych štrukturálnych a investičných fondov na rozvoj regiónov, podporu rybárov a kroky v oblasti sociálnej politiky, ako je napríklad rekvalifikácia prepustených pracovníkov.

Členské štáty dostávajú každý rok z týchto fondov peniaze na predbežné financovanie projektov. Ak niektoré predbežné financovanie zostane nevyužité, musí sa nasledujúci rok vrátiť do rozpočtu EÚ.

Za rok 2019 by tak mali členské krajiny vrátiť do spoločného rozpočtu takmer 8 miliárd eur. Európska komisia navrhuje, aby si tieto peniaze nechali a použili ich na zmierňovanie krízy v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Časť peňazí na projekty pochádza z členských štátov a zvyšok je spolufinancovaný z fondov EÚ. Podiel nákladov krytých z rozpočtu EÚ sa líši – ak sa projekt týka menej rozvinutého regiónu, EÚ sa na ňom podieľa až do výšky 85% z celkovej sumy.

Členské štáty, ktoré si môžu peniaze ponechať, im umožnia pokryť svoj podiel na projektoch oveľa väčšou sumou, pričom zvyšné prostriedky prídu z rozpočtu EÚ.

Spomínaných 8 miliárd eur chce komisia navýšiť o ďalších 29 miliárd z fondov EÚ. Dokopy to je 37 miliárd EUR, ktoré by sa mohli použiť na investície v celej EÚ.

Slovensko by malo EÚ v júni tohto roku vrátiť 527 miliónov eur, no ak si ich nechá na kroky proti pandémii, tak EU mu okrem toho poskytne ďalšie takmer 2 miliardy eur.

Viac..  Brusel chce, aby nadnárodné spoločnosti platili dane z tzv. neočakávaných ziskov

8 miliárd eur sa bude musieť vrátiť pri ukončení programov v rámci rozpočtu na roky 2014 – 2020, čo môže byť okolo 2025.

Zrýchlené konanie v Európskom parlamente

Komisia svoj návrh zverejnila 13. marca a musí ho odsúhlasiť parlament aj rada. Výbor pre regionálny rozvoj bol za to, aby sa pri jeho prijímaní v parlamente použil naliehavý postup, čiže bez toho, aby naň výbor vypracoval svoju správu.

„Musíme čo najrýchlejšie reagovať a nasmerovať všetky prostriedkov dostupné v rámci politiky súdržnosti na zmiernenie katastrofickej situácie, ktorá bola spôsobená epidémiou koronavírusu. Akékoľvek oneskorenie by malo za následok stratu ďalších životov a ďalšie ťažkosti pre európske regióny, spoločnosti a občanov,” povedal pri prevzatí návrhu 17. marca predseda výboru Younous Omarjee (GUE / NGL, FR).

Počas plenárneho zasadnutia bude parlament hlasovať aj o ďalších opatreniach proti koronavírusu, vrátane návrhu, ktorý umožní členským štátom požiadať o pomoc z Európskeho fondu solidarity. Z tohto fondu sa doteraz financovala pomoc len pri prírodných katastrofách.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Orban

Maďarskí poslanci schválili rezolúciu požadujúcu obmedzenie právomocí Európskeho parlamentu

Maďarskí zákonodarcovia v utorok schválili rezolúciu, ktorou žiadajú obmedzenie právomocí Európskeho parlamentu, pretože podľa nich …