Sassoli
Predseda EP David Sassoli. PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci vyzvali členské štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boj proti koronavírusu

Poslanci počas štvrtkovej plenárnej rozpravy vyjadrili dôraznú podporu opatreniam EÚ na boj proti nákaze COVID-19 a vyzvali členské štáty na väčšiu vzájomnú solidaritu.

Zákonodarcovia v rozprave, ktorá predchádzala naliehavému hlasovaniu o prvom balíku opatrení zameraných na koordinovanú podporu úsilia členských štátov vysporiadať sa s pandémiou nového koronavírusu, vyzvali členské štáty EÚ na užšiu spoluprácu. Požiadali ich tiež, aby ponechali vnútorné hranice otvorené a umožnili tak nepretržité doručovanie zdravotníckeho vybavenia a nevyhnutných tovarov.

Zástupcovia všetkých siedmich poslaneckých klubov sa stretli za prísnych hygienických opatrení v rokovacej sále EP v Bruseli, ďalší poslanci sa na rozprave zúčastnili z prostredia svojich domovov.

Všetky plenárne hlasovania dnes prebehnú mimoriadne na diaľku. Na prvom z nich, ktoré rozhodlo o prerokovaní balíka legislatívnych opatrení proti nákaze COVID-19 v skrátenom konaní prostredníctvom takzvaného naliehavého postupu, sa zúčastnilo 687 poslancov.

Rozprava

Rozpravu zahájil predseda EP David Sassoli zdôrazňujúc, že Európsky parlament napriek pandémií neprestáva fungovať: „Toto je spôsob, akým môžeme slúžiť obyvateľom, našim komunitám a zdravotníkom, ktorí sa obetujú na oddeleniach našich nemocníc v celej Európe. Parlament bude naďalej plniť svoju demokratickú úlohu.‟

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen poukázala na potrebu spoločnej reakcie a nevyhnutnosť zachovania fungujúceho jednotného trhu: „Keď sme potrebovali prístup v duchu ,všetci za jednéhoʽ, odpoveď mnohých bola ,len za mňaʽ. Momentálne sa to však zlepšuje. Voľný pohyb tovarov a služieb je jedinou možnosťou, ako dostať zásoby tam, kde sú potrebné. Stavanie bariér jednoducho nemá žiaden zmysel! Európski občania si budú pamätať, aké rozhodnutia a opatrenia dnes prijímame.‟

„Potrebujeme Európu, ktorá každý večer vyjde na balkón, aby zatlieskala zdravotníkom,‟ vyhlásil Esteban González Pons (EPP, ES). Poslanec podporil predsedníčku Európskej komisie a žiadal nasmerovanie zdrojov do miestnej zdravotnej starostlivosti a zaistenie voľného pohybu zdravotníckeho vybavenia a tovarov v EÚ. Zdôraznil tiež potrebu zachovať súčasné demokratické procesy, zvýšiť investície do výskumu a zlepšiť solidaritu medzi európskymi lídrami, ktorých „európsky duch zlyháva‟.

„Dnešné rozhodnutia sú iba prvým krokom,‟ vyhlásil Javier Moreno Sánchez (S&D, ES) zdôrazňujúc potrebu akéhosi Marshallovho plánu Európskej únie, ktorý by bol financovaný prostredníctvom nového spoločného európskeho dlhového nástroja a európskeho fondu nezamestnanosti a ktorý by mal za cieľ zmierniť hospodárske a sociálne dopady krízy spôsobenej nákazou COVID-19.

Viac..  Šéf írskej diplomacie varoval, že pozastavenie časti írskeho protokolu by ohrozilo dohodu o obchode medzi úniou a Britániou

„Ak je Európa o hospodárskej a menovej solidarite, solidarita v zdravotníctve je ešte oveľa potrebnejšia,‟ vyhlásil Dominique Riquet (RE, FR). Poslanec podporil kroky zamerané na ukončenie letov prázdnych lietadiel a vyhlásil, že dobre zorganizované dodávateľské reťazce sú prostriedkom na stabilizáciu Európy a boj proti nákaze COVID-19. „Chcem, aby sa aforizmus ,čo nás nezabije to nás posilníʽ vzťahoval na Európu a jej občanov,‟ dodal na záver.

Nicolas Bay (ID, FR) skritizoval reakciu EÚ na súčasnú krízu: „Máme pred sebou veľkú výzvu a vy tu nie ste. Európska komisia ohrozila Európanov. EÚ nie je schopná ani skoordinovať opatrenia prijaté členskými štátmi. Kríza spojená s COVID-19 je klincom, možno už posledným, do rakvy impotentnej byrokracie,‟ dodal.

Vďačnosť nestačí, vyhlásila Ska Keller (Zelení/EFA, DE) vyzývajúc na podanie pomocnej ruky aj krajinám západného Balkánu. Zelení požadujú finančnú podporu pre ľudí, ktorí prišli o svoj príjem, a zaistenie stability krajín EÚ prostredníctvo takzvaných korona-dlhopisov. Tieto ťažké časy nemajú byť „zámienkou na podkopanie systému bŕzd a protiváh‟: vlády členských štátov musia zostať pod kontrolou národných parlamentov, dodala.

Derk Jan Eppink (ECR, NL) navrhol odlišnú reakciu na krízu: „Nové euro-dlhopisy alebo korona-dlhopisy by neboli efektívnou cestou k revitalizácii európskeho hospodárstva. Obyvatelia urgentne potrebujú hotovosť. Štátne centrálne banky by namiesto toho mali našim občanom a podnikom poskytovať úvery s nulovými úrokovými sadzbami.‟

„Európa, ktorá chráni, by sa postarala o svojich nevyhnutne potrebných pracovníkov. Namiesto potlesku zdravotníkom, pokladníkom, ľuďom, na ktorých závisí náš život, im radšej pomôžme,‟ navrhla Manon Aubry (GUE/NGL, FR). Poslankyňa vyzvala na spoločnú výrobu zdravotníckeho vybavenia a jasnú a koordinovanú stratégiu ukončenia izolácie v budúcnosti.

Rozpravu zakončil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý zodpovedal poslancom na nimi položené otázky.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

chudoba

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia subjektívne najviac pociťujú dopady pandémie na svoje …