rudolf
Ján Rudolf, odborník na eurofondy. Foto: redakcia/red.

Slovensko nedostane navyše miliardy z eurofondov proti pandémii, upozorňuje expert Ján Rudolf

BRATISLAVA / Slovensko nedostane navyše 2,5 miliardy eur z prostriedkov Európskej únie na riešenie krízy v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Ako uviedol expert strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ján Rudolf, sú to nepravdivé a zavádzajúce informácie, čím reagoval na informovanie niektorých politikov a médií.

Suma 2,5 miliardy eur, ktorú podľa neho bude môcť Slovensko použiť priamo na zmiernenie dopadov koronavírusu, je zo zatiaľ nezazmluvnených zdrojov EÚ v objeme 4,7 miliardy v rámci súčasného programového obdobia 2014 – 2020. “Nie sú to žiadne nové peniaze,” upozornil Rudolf.

Uvedených 2,5 miliardy z peňazí EÚ eur môže Slovensko použiť na nákup zdravotníckeho materiálu, ale aj na prefinancovanie prevádzkových nákladov pre malých a stredných podnikateľov alebo na inú podporu udržateľnosti pracovných miest. “Okrem 2,5 miliardy eur môžu však ministerstvá použiť eurofondy na zmiernenie dopadov nepriamo, a to využiť zostávajúce eurofondy na splnenie cieľov, ktorými pomôžu podnikateľom v súlade s cieľmi v operačných programoch. To sa týka najviac ministerstiev hospodárstva, práce a vnútra,” poznamenal Rudolf. “Členské štáty dostanú peniaze aj z Fondu solidarity EÚ, ale to sú už iné peniaze, ktoré podliehajú osobitným predpisom,” podotkol expert. Predpokladá, že Národná rada SR v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bude novelizovať aj zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

“Suma 2,5 miliardy eur vznikla podľa istého kľúča, ktorý sa viaže k nevyčerpanej zálohe za rok 2019. Slovensku zostalo na konci minulého roka 586 miliónov eur, ktoré sme nevyčerpali a mali sme ich vrátiť. Na základe tejto sumy vzniklo podľa kľúča 2,5 miliardy eur,” vysvetlil Rudolf. “Paradoxne, tým, že Slovensko slabo čerpalo eurofondy, môže použiť viac na koronavírus ako napríklad Taliansko alebo Česko,” uviedol odborník.

Členské štáty EÚ môžu použiť nevyčerpané eurofondy na zmiernenie dopadov krízy. “Vo štvrtok o tom hlasoval europarlament, pretože menil nariadenia, ktoré sa týkajú fondov, keďže tieto nevyčerpané peniaze budeme čerpať v špeciálnom režime na špeciálne aktivity,” priblížil Rudolf. Európska komisia podľa neho zaradila tieto činnosti pod oblasť vedy a výskumu. “Na Slovensku sa to týka predovšetkým operačného programu Integrovaná infraštruktúra (zahŕňa pôvodne samostatný Operačný program Výskum a inovácie), ale aj Integrovaného regionálneho operačného programu, Operačného programu Ľudské zdroje, Operačného programu Kvalita životného prostredia a Operačného programu Efektívna verejná správa,” uviedol odborník.

Viac..  EÚ – India: spoločná správa o začatí činnosti Rady pre obchod a technológie

Európsky parlament vo štvrtok schválil novú investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus, nariadenie umožňuje urýchlene presmerovať 37 miliárd eur z fondov EÚ k občanom, regiónom a krajinám, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou. Tieto prostriedky by mali byť použité na podporu systémov zdravotnej starostlivosti, malých a stredných podnikov, pracovných trhov a ďalších zraniteľných odvetví hospodárstva členských štátov. Ďalším opatrením proti dopadom koronavírusu je rozšírenie pôsobnosti Fondu solidarity EÚ na krízové situácie v oblasti verejného zdravia. Členským štátom postihnutým pandémiou to umožní požiadať o finančnú pomoc z celkového balíka, ktorý na tento rok predstavuje sumu 800 miliónov eur. Zoznam oprávnených operácií bude rozšírený tak, aby zahŕňal podporu v prípade závažného ohrozenia verejného zdravia, vrátane lekárskej pomoci, a opatrenia zamerané na prevenciu, monitorovanie alebo kontrolu šírenia chorôb.

Viac sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

pocitac

Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov podporí MIRRI SR aj z eurofondov

Schopnosť využívať užitočné mobilné aplikácie, bezchybné ovládanie asistenčných pomôcok, či školenia rešpektujúce hendikep sú pre …