koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Koronavírus: EÚ poskytne členským štátom finančnú pomoc, aby mohli svojich občanov bezpečne dopraviť domov

Európska komisia navrhla uvoľniť z rozpočtu EÚ 75 miliónov eur na pomoc členským štátom EÚ, aby mohli svojich štátnych príslušníkov dopraviť domov, a na navýšenie rozpočtu rezervy zdravotníckeho vybavenia rescEU.

Komisár Johannes Hahn, ktorý je zodpovedný za rozpočet EÚ, k tomu uviedol: Dnešným opatrením opäť raz dokazujeme, že rozpočet EÚ môže byť pridanou hodnotou všade tam, kde to najviac treba. Zároveň ide o príkladný prejav európskej solidarity a spolupráce.

Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v tejto súvislosti dodal: „Bezpečný návrat našich občanov je pre nás prioritou. V tejto neľahkej situácii robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich čo najskôr doviezli domov, kde sa budú môcť zvítať so svojimi blízkymi. Rád by som preto poďakoval členským štátom za úsilie, ktoré v tejto súvislosti vynakladajú. Naše Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie naďalej spolupracuje s členskými štátmi 24 hodín denne a 7 dní v týždni na tom, aby splnili ich žiadosti o prevoz.“

Letecká repatriácia občanov

Vďaka repatriačným letom, ktoré sa organizujú prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a ktoré spolufinancuje EÚ, bolo späť do Európy od prepuknutia pandémie prepravených už 2 312 osôb z Číny, Japonska, USA, Maroka, Tuniska, Gruzínska, Filipín a Kapverd. V nadchádzajúcich dňoch sa plánuje ďalších vyše 80 repatriačných letov.

EÚ v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany na základe zásady solidarity prispieva na náklady na lety, ktoré zo zahraničia späť do vlasti prepravujú štátnych príslušníkov viac než jedného členského štátu.

Rezerva rescEU

Vďaka tomuto návrhu Európskej komisie dôjde k navýšeniu rozpočtu historicky prvej rezervy zdravotníckeho vybavenia (ventilátorov, ochranných rúšok a základných zdravotníckych potrieb) v rámci systému rescEU celkovo na 80 miliónov eur.

Súvislosti

Komisia s cieľom zabezpečiť finančné prostriedky na tieto operácie predkladá návrh opravného rozpočtu – teda návrh na reorganizáciu časti výdavkov EÚ na daný rok v súlade s najnovšími prioritami.

Viac..  M. Lexmann apeluje: Pomôžme ľuďom s Downovým syndrómom začleniť sa do spoločnosti, majú talent aj sny

V návrhu opravného rozpočtu sa počíta aj s týmito položkami:

– pomoc Grécku vo výške 350 miliónov eur na riadenie migrácie; ide o navýšenie k pôvodnej sume núdzovej pomoci vo výške 350 miliónov eur, ktorá už bola uvoľnená, v súlade so záväzkom predsedníčky von der Leyenovej poskytnutým počas jej návštevy v Grécku;

– 3,6 milióna eur pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb na posilnenie jeho schopnosti identifikovať, posudzovať a oznamovať hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce z prenosných ochorení, a najmä zvýšiť odbornú kapacitu v súvislosti s krízou spôsobenou koronavírusom;

– 100 miliónov eur na pomoc Albánsku na rekonštrukciu po ničivom zemetrasení z 26. novembra 2019; táto suma je súčasťou prísľubu Komisie vo výške 115 miliónov eur a celkového prísľubu vo výške 1,15 miliardy eur;

– dodatočné finančné prostriedky vo výške 3,3 milióna eur pre európsku prokuratúru (EPPO) na navýšenie jej rozpočtu na rok 2020. Tieto financie EPPO umožnia napríklad rýchlejšie nabrať kvalifikovaný personál a zakúpiť IT vybavenie, aby mohla začať riešiť prvé prípady. Spolu s podporou pre EPPO, ktorá jej už bola poskytnutá začiatkom roka v oblasti riadenia prípadov, sa tak celkové finančné krytie EPPO na rok 2020 navýši o 48 %.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada sa teraz vyzývajú, aby rozpočtové zmeny čo najrýchlejšie schválili, aby sa zabezpečilo, že sa prostriedky čo najskôr dostanú tam, kde sú najviac potrebné.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …