Wojciechowski
Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski. PHOTO: © European Union-EP.

Poľnohospodári a výrobcovia čelia po prepuknutí koronavírusu čoraz väčším ťažkostiam a rastúcemu tlaku

Aj po prepuknutí koronavírusu dokazuje agropotravinársky sektor Európskej únie svoju odolnosť a naďalej poskytuje Európanom kvalitné a bezpečné potraviny. Poľnohospodári a výrobcovia však čelia ťažkostiam a rastúcemu tlaku. Zaistenie potravinovej bezpečnosti a účinného potravinového dodávateľského reťazca na celom kontinente zostáva jednou z priorít Komisie.

Komisia pozorne monitoruje všetky poľnohospodárske trhy a obchod s potravinárskymi výrobkami a európske strediská pre monitorovanie trhu pravidelne dostávajú tie najaktuálnejšie informácie. Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski na videokonferencii informoval o situácii ministrov poľnohospodárstva EÚ.

Komisár Wojciechowski uviedol: „Čelíme bezprecedentnej kríze a ja som nesmierne vďačný našim poľnohospodárom a výrobcom za ich neúnavné úsilie, a to aj napriek čoraz väčším ťažkostiam a tlaku. Tieto náročné časy ukázali, aký odolný je náš potravinový reťazec. Dnešné stretnutie nám umožnilo získať prehľad o tejto rýchlo sa meniacej situácii. Pozorne som počúval všetky návrhy a požiadavky. Komisia ich teraz bude analyzovať a odpovie na ne. Situáciu budem v úzkom kontakte s členskými štátmi naďalej sledovať. V prípade potreby sme pripravení prijať ďalšie opatrenia.“

Od začiatku krízy prijala Komisia na podporu agropotravinárskeho sektora tieto opatrenia:

  • Predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o platby v rámci SPP: Nový termín podávania prihlášok bude 15. jún 2020, a nie 15. máj, čím sa poľnohospodárom v týchto ťažkých a bezprecedentných časoch poskytne väčšia flexibilita pri vypĺňaní žiadostí. Predĺženie už bolo oznámené v prípade Talianska a Komisia pracuje na právnych krokoch, aby ho mohla uplatniť na všetky členské štáty.
  • Zvýšenie objemu štátnej pomoci: Ako súčasť nedávno prijatého dočasného rámca pre štátnu pomoc môžu poľnohospodári získať podporu až do výšky 100 000 eur na každú farmu. Podnikom na spracovanie potravín a obchodným spoločnostiam môže byť pridelených až 800 000 eur. Túto sumu možno zvýšiť o pomoc de minimis, čo je druh vnútroštátnej podpory špecifickej pre odvetvie poľnohospodárstva, ktorú možno poskytnúť bez predchádzajúceho súhlasu Komisie. Nedávno bol strop tejto pomoci zvýšený na 20 000 eur (a v osobitných prípadoch až na 25 000 eur). Celková vnútroštátna podpora, ktorú možno poskytnúť na poľnohospodársky podnik, teda podľa dočasného rámca predstavuje 120 000 eur (alebo 125 000 eur).
  • Neustály pohyb potravinárskych výrobkov v celej EÚ: Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť fungujúci jednotný trh s tovarom vytvorením prioritných koridorov – tzv. zelených jazdných pruhov. Ide o trasy idúce cez určené kľúčové hraničné priechody, na ktorých kontroly nepresiahnu 15 minút. Priechod sa teraz povoľuje na všetok tovar vrátane agropotravinových výrobkov.
Viac..  Z farmy na stôl: nová stratégia EÚ pre zdravšie a udržateľnejšie potraviny

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Pracovný program Komisie na rok 2022: Spolu za silnejšiu Európu

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2022, v ktorom stanovila ďalšie kroky svojej odvážnej …