digitalizacia, online
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europarlament upozorňuje na nebezpečenstvo dezinformácií, ktoré ohrozujú zdravie občanov aj demokraciu


Vypuknutie nákazy nového koronavírusu viedlo tiež k šíreniu nepravdivých správ a dezinformácií, ktoré maria úsilie o zvládnutie súčasnej pandémie.

Druhý apríl je Medzinárodným dňom overovania informácií. Európsky parlament pri tejto príležitosti upozorňuje na nebezpečenstvo dezinformácií, ktoré ohrozujú jednak zdravie občanov, ako aj demokraciu.

V čase, keď mnohí bojujú dňom i nocou za záchranu životov ľudí nakazených novým koronavírusom, zdravotnícke organizácie a overovatelia informácií upozornili na ďalšiu temnú stránku tejto pandémie – na aktivity organizácií a jednotlivcov, ktorí namiesto podpory úsilia o záchranu životov zneužívajú aktuálnu krízu na politickú či komerčnú manipuláciu.

Inštitúcie EÚ opakovane varovali pred rizikami spojenými s pokusmi o šírenie dezinformácií a s podvodmi. Za účelom podpory spoľahlivých a na faktoch založených informácií bola vytvorená spoločná webová stránka EÚ, ktorá informuje o reakcii Únie na vypuknutie nákazy COVID-19 a ktorá zároveň vyvracia najbežnejšie mýty spojené s novým koronavírusom.

Podľa osobitnej správy pracovnej skupiny Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá má na starosti vyvracanie dezinformácií, sú zdrojom niektorých nepravdivých tvrdení aktéri blízki krajnej (takzvanej alternatívnej) pravici v USA, ako aj Číne a Rusku. V týchto prípadoch ide o politický cieľ: oslabiť Európsku úniu alebo privodiť politické zmeny v jej členských štátoch.

Podpredseda Európskeho parlamentu Othmar Karas (EPP, AT) v tejto súvislosti uviedol: „Nepravdivé tvrdenia je ľahké overiť. Dôkaz solidarity EÚ je ľahké nájsť. EÚ má veľmi obmedzené formálne právomoci v otázkach zdravia, krajiny Únie aj EÚ ako celok však hľadajú spôsoby, ako pomôcť obetiam tejto krízy. Napríklad práve v tomto momente sa nemecké zdravotné sestry a lekári starajú o 19 pacientov s nákazou COVID-19, ktorí boli letecky dopravení z Talianska a Francúzska. Česko poslalo 10.000 ochranných oblekov do Talianska a Španielska. Rakúsko a Francúzsko zaslali milióny masiek do Talianska.‟

„Minulý týždeň poslanci Európskeho parlamentu takmer jednohlasne schválili urgentné opatrenia zamerané na uvoľnenie peňazí, ktoré krajinám EÚ pomôžu financovať zdravotnú starostlivosť, lekársku pomoc alebo zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy. Ďalšie inštitúcie EÚ taktiež neúnavne pracujú na hľadaní efektívnych a rýchlych spôsobov podpory obetí tejto krízy, či už ide o pacientov, zdravotníkov alebo ľudí, ktorí kvôli tejto kríze prišli o prácu alebo príjem,‟ dodal poslanec Karas.

Viac..  I. Štefanec: Najnovšie vyhrážanie sa Moskvy Moldavsku potvrdzuje správnosť rozhodnutia chrániť slovenský vzdušný priestor poľskou a českou armádou

Podpredsedníčka Európskeho parlamentu Katarina Barley (S&D, DE) vyhlásila: „V časoch, ako sú tieto, závisia životy na tom, či všetci počúvame zdravotnícke orgány, pričom šírenie lží či spochybňovanie pravdy sa stáva omnoho nebezpečnejším. Je dôležité, aby inštitúcie naďalej úzko spolupracovali s online platformami, podporovali ich v propagácii spoľahlivých zdrojov, potláčali obsah, o ktorom sa zistí, že je nepravdivý alebo zavádzajúci, a odstraňovali nelegálny obsah alebo obsah, ktorý by mohol spôsobiť ujmu na zdraví.‟

„Parlament spúšťa kampaň na podporu reakcie EÚ na túto krízu, ktorá má ukázať našim občanom, že tento svetadiel je plný Európanov bojujúcich bok po boku proti nákaze COVID-19,‟ uviedla poslankyňa Barley.

Podpredsedníčka EP zároveň vyzvala na obozretnosť vo vzťahu k pokusom o šírenie dezinformácií v online prostredí: „Dnes, v Medzinárodný deň overovania informácií, by sme radi pripomenuli dôležitosť overovania informácií a prinášame [s tým súvisiace] tipy vo všetkých jazykoch. Tak, ako rešpektujeme obmedzovania kontaktu a umývame si ruky, máme tiež povinnosť zastaviť šírenie falošných rád a manipulujúcich príbehov.‟

Podpredseda EP Karas dodal: „Overovanie informácií v takýchto krízach nie je o potešení vševedov z opravovania ľudí, ktorí sa pomýlili, ale o našej občianskej povinnosti chrániť európskych občanov a nami vytvorenú demokratickú spoločnosť.‟

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

orban

Europoslanci: Maďarsko už nemožno považovať za úplnú demokraciu

Európsky parlament odsúdil „úmyselné a systematické úsilie maďarskej vlády” o oslabenie európskych hodnôt a požaduje …