Borrell
Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell. PHOTO: © European Union.

EÚ chce aj naďalej zostať vytrvalým a silným ochrancom ľudských práv a demokracie

Európska komisia a vysoký predstaviteľ predstavili priority a ďalší postup v oblasti ľudských práv a demokracie a prijali spoločné oznámenie a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 – 2024. Okrem toho predložili spoločný návrh Rade, aby o postupe v otázkach, na ktoré sa vzťahuje akčný plán, rozhodovala kvalifikovanou väčšinou, a tým zvýšila strategický význam akčného plánu. Cieľom plánu je rozhodovať v záležitostiach týkajúcich sa ľudských práv a demokracie rýchlejšie a účinnejšie.

Zmeny v geopolitike, začiatok digitálneho veku, zhoršovanie životného prostredia a zmena klímy predstavujú nové výzvy, ktoré však prinášajú aj príležitosti, ako podporiť pozitívny posun k demokratickejším a inkluzívnejším spoločnostiam. V návrhu sú stanovené kroky, ktoré musia EÚ a jej členské štáty urobiť, aby sa tejto novej realite prispôsobili a vystupovali spoločne v súlade so základnými hodnotami EÚ.

Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell v tejto súvislosti uviedol:Krízové situácie podobné tej, ktorú dnes zažívame s pandémiou koronavírusu, sú osobitne náročné na účinné uplatňovanie a ochranu ľudských práv a skúškou fungovania našich demokracií. Európa tak dostala príležitosť postaviť sa za svoje hodnoty a záujmy. Chce to odvahu a odhodlanie riešiť tieto výzvy spoločne. Dnes prichádzame s ambicióznym plánom ochrany ľudských práv a demokracie na celom svete cestou rýchlejšieho a účinnejšieho využívania všetkých našich zdrojov“.

Na základe úspechov v predchádzajúcich akčných plánoch sú v novom akčnom pláne stanovené priority a kľúčové činnosti na obdobie nasledujúcich piatich rokov, ako aj záväzok, že EÚ bude vo svojich zahraničných činnostiach zohrávať významnejšiu úlohu pri presadzovaní a ochrane ľudských práv a demokracie. Akčný plán je rozdelený do piatich oblastí činnosti:

  • ochrana a posilňovanie postavenia jednotlivcov,
  • budovanie odolných, inkluzívnych a demokratických spoločností,
  • podpora globálneho systému ľudských práv a demokracie,
  • využívanie príležitostí a riešenie výziev spojených s novými technológiami,
  • plnenie úloh spoluprácou.

Týchto päť akčných smerov bude slúžiť ako základ pre operačné opatrenia, ktoré sa majú vykonávať na celoštátnej, regionálnej a multilaterálnej úrovni v závislosti od miestnych pomerov a špecifík. Preto chce EÚ využiť širokú škálu politík a nástrojov, ktoré jej slúžia na presadzovanie a ochranu ľudských práv, demokracie a právneho štátu.

Konať rýchlejšie

K oznámeniu a novému akčnému plánu pre ľudské práva a demokraciu je pripojený spoločný návrh adresovaný Rade, ktorý odráža strategický význam akčného plánu a je zameraný na podporu rýchlejšieho a účinnejšieho prijímania rozhodnutí. V prípade dohody by Európska rada jednomyseľne prijala akčný plán pre ľudské práva a demokraciu ako strategickú politiku EÚ. To by v budúcnosti znamenalo, že o záležitostiach, ktorých sa nový akčný vzťah týka, by mohla Rada rozhodovať kvalifikovanou väčšinou. Išlo by o ústretový krok k strategickejšej a asertívnejšej EÚ.

Ďalšie kroky

Spoločné oznámenie, akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2020 – 2024) a sprievodný spoločný návrh sa predložia Rade a Európskemu parlamentu. Teraz je na Rade, aby prijala ďalšie kroky potrebné k schváleniu tohto akčného plánu EÚ vrátane návrhu adresovanému Európskej rade, aby bol schválený ako strategická politika EÚ.

Súvislosti

Napriek významnému pokroku treba vyriešiť problémy, na ktoré naráža univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a ktoré zhoršujú stav demokracie. Pritom sa do popredia stále viac dostávajú nové technológie, ktoré prinášajú príležitosti, ale aj riziká. Digitálne technológie môžu napríklad pomôcť s presadzovaním ľudských práv a demokratizáciou, ale zneužitie nových technológií so sebou nesie riziko zvýšenej kontroly, monitorovania a represie. Ochranu ľudských práv ovplyvňujú aj globálne environmentálne výzvy.

EÚ aj naďalej zostáva vytrvalým a silným ochrancom ľudských práv a demokracie. V roku 2012 prijala EÚ strategický rámec pre ľudské práva a demokraciu, ktorého cieľom je stanoviť zásady, ciele a priority, a to všetko s cieľom zlepšiť účinnosť a konzistentnosť politiky EÚ v týchto oblastiach. Na vykonávanie tohto rámca prijala EÚ v rokoch 2012 a 2015 dva akčné plány.

EÚ sa od prijatia strategického rámca EÚ pre ľudské práva a demokraciu v roku 2012, prvých dvoch akčných plánov EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie (na roky 2012 – 2014 a 2015 – 2019), vymenovania prvého osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva (EUSR) v roku 2012 a prijatia záverov Rady o demokracii v roku 2019 stále významnejšie angažuje na medzinárodnej úrovni a vo svojich činnostiach v tretích krajinách a s tretími krajinami je aktívnejšia, viditeľnejšia, efektívnejšia a koordinovanejšia.

Viac..  V4: Prioritou maďarského predsedníctva budú infraštruktúra a nízke dane

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …