peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Vláda sa dohodla s predstaviteľmi bánk. Pozrite si ako vyzerá druhý ekonomický balíček

BRATISLAVA / Premiér Igor Matovič s ministrom financií Eduardom Hegerom a predstaviteľmi bánk predstavili ďalšie opatrenia v ekonomickom šoku spôsobeným koronavírusom.

Ministerstvo financií SR sa už dohodlo s bankami na podrobnostiach odkladu splátok úverov. Ako na piatkovej tlačovej konferencii informoval minister financií Eduard Heger, opatrenie má tri roviny.

Prvá sa týka odkladu splátok úverov maximálne na deväť mesiacov pre bežných ľudí,

pričom podľa ministra bude celý proces jednoduchý. Uskutoční sa elektronicky prostredníctvom formulára. Zároveň platí, že by klienti nemali mať negatívny záznam v úverovom registri.

Druhé opatrenie sa týka odkladu splátok úverov pre SZČO, malé a stredné firmy.

Tretím opatrením je zvýšenie bezkontaktných platieb bez použitia PIN kódu z 20 na 50 eur.

O odloženie splátok musí klient sám požiadať, nepôjde teda o plošný odklad splátok. Podmienkou je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa. O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby, živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov. Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov úveru. Cieľom je, aby žiadosť mohla podať nielen osoba, ktorej bol úver poskytnutý, ale aj spolužiadateľ.

Ak žiadosť splní podmienky určené zákonom, je banka povinná umožniť odklad splátok a informovať o tom dlžníka. V opačnom prípade vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti. Žiadosť je možné podať písomne alebo elektronicky. Jej vzor je definovaný v zákone a banky ho budú mať zverejnený na svojich web stránkach. Odklad splácania úveru sa však nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania, či na kreditnú kartu.

Banky musia zároveň klienta informovať o všetkých podmienkach pri odklade splátok. Ide o údaje o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o výške úrokov, či informácie o postupe po skončení odkladu. Zároveň mu poskytne informácie o tom, že dlžník môže začať splácať úver aj počas odkladu splátok a o tom, čo nastane po uplynutí odkladu splátok. Veriteľ, teda banka zahrnie do informácií aj ďalšie skutočnosti súvisiace s odkladom splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom. Cieľom je, aby si dlžník nemyslel, že s dokladom splátok nie sú spojené žiadne povinnosti, resp. že odklad splátok znamená ich odpustenie.

Viac..  EÚ – India: spoločná správa o začatí činnosti Rady pre obchod a technológie

V médiách sa objavila informácia, že banky za bezplatný odklad splátok úverov bez zápisu do úverového registra budú chcieť kompenzáciu v podobe zrušenia bankového odvodu, ktorý pre banky predstavuje výrazný náklad. Ako však na tlačovej konferencii skonštatoval premiér SR Igor Matovič, ochota bánk nebola z ich strany ničím podmieňovaná. Banky podľa ich vyjadrení majú vyšší počet žiadostí o reštrukturalizáciu dlhu, avšak podľa nich to ziskovosť sektora neovplyvní a dokážu sa vysporiadať aj so zvýšeným počtom žiadostí o odklad.

Ako povedal generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter Krutil, slovenská ekonomika bude potrebovať reštart a dohoda na tzv. Lex korona je dobrá cesta. Je presvedčený, že návrh pomôže ľuďom a firmám na Slovensku. “Podľa našich odhadov, pri optimistickom scenári bude pomoc s úvermi potrebovať viac ako 100-tisíc rodín a niekoľko tisíc firiem. Ak by kríza trvala dlho, môže to byť aj niekoľkonásobne väčšie číslo. Bankový sektor je však jeden z najstabilnejších v Európe a situáciu zvládne,” povedal Krutil.

Už na budúci týždeň bude o návrhu rokovať vláda a následne by ho mal odobriť aj parlament. Ako doplnil Heger, budúci týždeň by zároveň mali informovať aj o konkrétnych pravidlách pre odklad lízingových splátok. Viacerí finanční odborníci považujú odklad splátok za krajné riešenie. Pretože odkladom splátok splácanie úveru odsúvame na neskôr. Nejde teda o odpustenie dlhu. Klienti majú pri neschopnosti splácania úveru okrem odkladu splátok na výber aj iné možnosti.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

simecka

M. Šimečka: PS prestáva podporovať zotrvanie vlády, ktorú naďalej de facto riadi Igor Matovič

Progresívne Slovensko prestáva podporovať zotrvávanie vlády, ktorú naďalej de facto riadi Igor Matovič, uviedol dnes …