Bilcik
Europoslanec Vladimír Bilčík. Foto: Archív VB.

Vladimír Bilčík: Európsky parlament prijal balík opatrení pre zdravotníctvo, ktorý pomôže aj ľuďom na Slovensku

Európsky parlament dnes schválil ďalší balík zásadných opatrení, ktoré pomôžu členským krajinám pri riešení pandémie koronavírusu. Najdôležitejšia je mimoriadna podpora pre zdravotníctvo, ktorá bude v miliardách EUR. Európske inštitúcie tak budú môcť obstarať a distribuovať potrebné lekárske vybavenie a pomoc. Zasadnutie EP opäť prebehlo elektronicky.

Európsky parlament rozhodol o uvoľnení 3 miliárd z rozpočtu EÚ na boj s dopadmi koronakrízy. Konkrétne ide najmä o:

  • 115,0 miliónov EUR na okamžité opatrenia proti ďalšiemu šíreniu nákazy, repatriácie očanov krajín EÚ, nákup lekárskeho vybavenia a osobných ochranných prostriedkov.

  • 300 miliónov EUR na ďalšie posilnenie mechanizmu na pomoc členským štátom pri nákupe potrebných zdravotnických materiálov, liekov, laboratórneho vybavenia a pod.

  • 2 700 miliónov EUR – na rýchlejšie a rozsiahlejšie vytváranie zásob zdravotníckych potrieb a koordináciu ich distribúcie po Európe, ich prepravu z tretích krajín a v rámci EÚ, prevoz pacientov medzi nemocnicami v EÚ, zvýšenie výroby testovacích súprav, posilnenie rýchleho vývoja liekov a metód testovania, a pod.

Európska komisia následne určí mechanizmus, podľa ktorého budú tieto prostriedky rozdelené medzi členské štáty.

Európsky parlament tiež rozhodol o možnosti presmerovania prostriedkov z dosiaľ nevyčerpaných európskych štrukturálnych a investičných fondov na opatrenia zamerané na zmiernenie dopadov krízy alebo tiež o opatreniach na ochranu 13 miliónov najzraniteľnejších občanov v EÚ. Pôjde napríklad o potravinovú pomoc, ktorá pomôže pokryť najnaliehavejšie potreby.

Europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU/EPP) po hlasovaní uviedol:

“Dnes sme úspešne rozhodli o mimoriadnej finančnej podpore pre zdravotníctvo, zároveň sme zjednodušili čerpanie európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby a schválili dôležité piliere ucelenej európskej stratégie na prekonanie koronakrízy. Teším sa, že ako europoslanci sme tento týždeň našli aj širokú zhodu pre podporu ozdravných dlhopisov garantovaných európskym rozpočtom a zároveň pevne hájime princípy právneho štátu a zelenej hospodárskej obnovy, aj keď nás trápi koronavírus. Pandémia je celoeurópskym problémom, ktorý prekonáme len spoločným úsilím práve prostredníctvom silných európskych finančných a politických nástrojov.”

Viac..  Akt o kritických surovinách: bezpečné a udržateľné dodávateľské reťazce pre zelenú a digitálnu budúcnosť EÚ

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europoslanec Bilčík pripomienkoval zákon o financovaní RTVS

Europoslanec Vladimír Bilčík (Demokrati/EĽS), pripomienkoval návrh zákona o financovaní RTVS, ktorý je aktuálne v MPK. …

Consent choices